Skip to main content
Navne

Professorat i Ulykkesforskning og -forebyggelse ved SDU og OUH

Overlæge ph.d. Jens Lauritsen er udnævnt til professor med fokus på Ulykkesforskning og Ulykkesforebyggelse ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Kombineret med professoratet fortsætter Jans Lauritsen som overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, hvor han er leder af Ulykkesanalysegruppen.

Jens Lauritsen er i høj grad kendt i offentligheden for sit arbejde i Ulykkesanalysegruppen, der blandt andet arbejder med at analysere og forebygge de årligt tilbagekommende skader ved fyrværkeri.

Ulykkesanalysegruppens formål er at formidle forekomsten af og årsager til personskader med henblik på forebyggelse ved hjælp af offentlig formidling, konkrete forskningsprojekter og særlige analyser. Det har siden 1970’rne været en grundpille i arbejdet med behandling af skader ved Odense Universitetshospital (OUH), at årsager blev belyst som en integreret del af behandlingsforløbet, sådan at det er muligt at finde nye og afveje kendte mønstre for skader. Dette fokus gør, at Ulykkesanalysegruppen er en hovedkilde til belysning af hjem- og fritidsulykker, og nødvendig for komplet belysning af både trafik- og arbejdsulykker.

Gennem årene har der været et tæt samspil med SDU om forskning, ph.d.-projekter og den øvrige forskning ved afdelingen, og dette styrkes og anerkendes nu ved oprettelse af professoratet.

Tre hovedemner for forskningen

I professoratet vil der indgå tre hovedemner: Principper for graduering af alvorlighed efter skader - især i lyset af, at nationale og internationale målsætninger for ulykkesforebyggelse nu bygger på alvorlighed og ikke alene dødelighed. Endvidere vil der være fokus på udvikling af metoder for objektiv vurdering af køreevne i et medicinsk og træningsmæssigt perspektiv. Endelig vil der være fokus på metoder til sikring af datakvalitet integreret i behandlings- og kontaktregistrering med henblik på konkrete epidemiologiske og kliniske forsknings- og kvalitetsprojekter.

- Forskning indenfor alvorlighed som basis for forebyggelse og vurdering af køreevne er vigtige emner, også for befolkningen, og derfor et vigtigt bidrag til Klinisk Instituts forskningsprofil, siger Institutleder Kirsten Ohm Kyvik.

Alle tre områder ligger i forlængelse af Jens Lauritsens hidtidige forskning og formidling, og danner det grundlag, som Ulykkesanalysegruppen har skabt for både klinisk og epidemiologisk forskning i traumer og generel tilskadekomst, ikke mindst i forbindelse med OUH's funktion som traumecenter.

Andre samarbejder

Jens Lauritsens hidtidige forskning, vejledning af ph.d.- og specialestuderende, samt offentlig formidling og deltagelse i myndighedsarbejde har baggrund i tilknytningen til Ulykkesanalysegruppen siden starten af 1980'rne.

Han indgår i internationalt samarbejde med henblik på udvikling af alvorlighedsgraduering, og er ansvarlig for og initiativtager til at udvikle datadokumenterende software (EpiData), som anvendes bredt i kliniske projekter og datadrevet beslutningsanalyse. Grundstammen af udviklingen af dette er sket som led i uddannelsesprogrammer for yngre forskere med fokus på optimering af tuberkulose behandling i Afrika og Asien, samt med norske kolleger om implementering af statistisk proces kontrolprincipper i softwaren.

Udover de internationale samarbejdspartnere udføres arbejdet i Ulykkesanalysegruppen i tæt samarbejde med Akutmodtagelsen ved OUH (FAM) og Mærsk-Mckinney Møller Instituttet ved SDU.

Jens Lauritsens CV

Jens Lauritsen er uddannet læge fra Odense Universitet i 1982. Han har fået sin forskningsuddannelse ved SDU og internationale kurser, og sin formidlende og administrative uddannelse ved Arbejdstilsynet, i forebyggelsesafdelingen i Fyns Amt og på OUH. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling omhandlende "Dækningsgrad for et sygehusbaseret ulykkesregister" i 1987 og opnåede anerkendelse som speciallæge i Samfundsmedicin/Arbejdsmedicin i 1997. Fra 1996 var han igangsætter i Fyns Amt i forebyggelsesinitiativet "Initiativ for Ulykkesforebyggelse", som bl.a. sikrede Fyns Amt's deltagelse i WHO netværket "Safe Communities" indtil amtet indgik i Region Syddanmark. Fra 2002 blev initiativet en integreret del af UAG.

Siden 2002 har Jens Lauritsen (65 år) været overlæge ved Ortopædkirurgisk afdeling på OUH og daglig leder af Ulykkesanalysegruppen. Han har været ekstern lektor ved klinisk institut på SDU de seneste 6 år, men i øvrigt været tilknyttet både SDU og UAG siden starten af 1980’rne i forskellige funktioner.

Jens Lauritsen bor med sin kone. Merete Boserup i Odense. Sammen har de tre voksne sønner og tre børnebørn. Udover samvær med familie, venner, godt naboskab og andre fællesskaber er han en hyppig gæst ved jazz- og andre rytmiske koncerter, og nyder et aktivt friluftsliv i sommerhuset ved Helnæs bugten, bl.a. som havkajakroer og instruktør. 

Mød forskeren
Professor Jens Lauritsen

Professor Jens Lauritsen

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 17.01.2020