Skip to main content
Navne

Professor i plastikkirurgi

Overlæge, ph.d. Jens Ahm Sørensen er udnævnt til klinisk professor og specialeansvarlig overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU

Jens Ahm Sørensen (61) har arbejdet som overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling i Odense siden 1999 og været specialeansvarlig i 16 år. Jens Ahm Sørensen har ansvaret for behandling af mundhulecancer, ekstremitetstraumer samt mikrokarkirurgi.

Hans fastansættelse i professoratet, som han har oppebåret siden 2014, bunder i hans store arbejde med at opbygge forskningsenheden i plastikkirurgi til en meget produktiv enhed indenfor området. I dag har forskningsenheden syv ph.d.-studerende, der med succes har forsvaret deres ph.d.- afhandlinger. Der er seks igangværende ph.d.-studier, hvor to af disse er ved at levere deres speciale i den nærmeste fremtid. Yderligere tre ph.d.-studerende forventes at starte i 2019.

International erfaring

Som læge og underviser har Jens Ahm Sørensen en omfattende international erfaring. Hans uddannelse til speciallæge foregik ikke alene i Odense, men også på Canniesburn Hospital/Royal Infirmary i Glasgow. Han har undervist læger, der er under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi, både i Danmark og Nordisk regi.

Han har undervist i mikrokarkirurgi gennem mange år både i Danmark og Skotland. Han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Mikrokirurgisk Selskab i seks år, hvoraf de fire var som formand. Han har desuden gennem fire år blevet valgt som næstformand i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi.

Samtidig med arbejdet med patienterne er Jens Ahm Sørensen aktiv i forskningsprojekter både på nationalt og internationalt plan. Han har etableret samarbejde med forskere i Storbritannien, USA og Canada.

Publikationer og forskningsområder

Jens Ahm Sørensen er forfatter til et betydeligt antal videnskabelige artikler og medforfatter til tre lærebøger i kirurgi. Han har opbygget en forskningsenhed på Plastikkirurgisk Afdeling Z på OUH, med en gruppe af ph.d.- og prægraduatstuderende, som han er vejleder for. Han har desuden gennem de sidste år samarbejdet med forskningsgrupper på Syddansk Universitet om forskningsprojekter vedrørende hudens egenskaber under forskellige vilkår. Blandt de nyere forskningsområder, han beskæftiger sig med, er stamcelleforskning og 3D-rekonstruktion af ansigtet.

Om Jens Ahm Sørensen

Jens Ahm Sørensen er 61 år og blev uddannet som læge fra det daværende Odense Universitet i 1988. Han er ph.d. fra 1998 og blev speciallæge samme år i plastikkirurgi efter en uddannelse på Odense Universitetshospital og Canniesburn Hospital i Glasgow, Skotland.

Han har været ansat som klinisk lektor ved Syddansk Universitet i 16 år, hvor han har varetaget undervisningen af medicinstuderende samt af læger, der er under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi, både i Danmark og Nordisk regi. Han har desuden været professor med særlige opgaver siden 2014. Et professorat Jens Ahm Sørensen nu er fastansat i.

Jens Ahm Sørensen bor i Åløkkekvarteret i Odense og dyrker med flid sin interesse for cykling i fritiden

Mød forskeren
Professor Jens Ahm Sørensen

Jens Ahm Sørensen, Klinisk professor

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 06.03.2020