Skip to main content
Tiltrædelsesseminar

Tiltrædelsesseminar professor Anette Søgaard Nielsen fredag den 17. april 2020

”Behandling af alkoholafhængighed – fremskridt og udfordringer”

Dato:

Fredag, 17. april 2020 kl. 14

Sted:

Auditoriet
J.B. Winsløwsvej 25
5000 Odense C

 

I anledning af Anette Søgaard Nielsens tiltrædelse som professor med særlige opgaver (mso) i alkoholbehandling ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU & OUH, inviterer vi hermed til tiltrædelsesseminar med følgende program:

14.00-14.05: Introduktion og velkomst

Ole Skøtt, dekan, professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

14.05-14.45: ”Behandling af alkoholafhængighed – fremskridt og udfordringer”

Professor Anette Søgaard Nielsen, MA, PhD, Psykiatrisk Afdeling, OUH og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Klinisk Institut, SDU

14.45-15.15: “Alcohol treatment – the importance of de-stigmatization"

Professor Sven Andreasson, MD, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

15.15-15.45: “Almen praksis i Danmark og alkohol – hvad er mulighederne?"

Professor Jens Søndergaard, MD, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

15.45-15.55: Diskussion og afslutning

 

Efter seminaret er der reception ved Caféen ved siden af Auditoriet, J.B. Winsløws Vej 25.

Hvis du ønsker at deltage, bedes du registrere dig her "TILMELDING" senest 8. april 2020.

Kontaktpersoner:

Annemette Munk Svensson, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, KI, SDU, amsvensson@health.sdu.dk

Vibeke Mortensen, Klinisk Institut, SDU, vmortensen@health.sdu.dk

 

Venlig hilsen

Ole Skøtt
Dekan

 

Find vej

Reglerne, der gælder for parkering på parkeringspladsen ved universitetsbygningerne, J.B. Winsløws Vej 15 - 25, DK-5000 C, præciserer, at besøgende, der ankommer i bil, indtaster registreringsnummeret på deres køretøj på iPad’en i hallen ved JB Winsløws Vej 25, så snart de ankommer. Der er nogle parkeringspladser, hvor en parkeringsskive kan bruges, men dette vil fremgå af de lokale skilte. Hvis du ikke registrerer din bil, kan du få en parkeringsbøde.

Redaktionen afsluttet: 06.03.2020