Skip to main content

Ny Uddannelsesleder

Helen Schultz er ny uddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Helen Schultz er ansat som lektor på Klinisk Institut, SDU. Hun har undervist og vejledt på uddannelsen de sidste otte år. Herudover har hun undervist på de øvrige sundhedsfaglige kandidatuddannelser samt på Kandidatuddannelserne i Farmaci og Medicin. De seneste år har hun undervist i fagene Mental Sundhed, Sundhedsfaglig Kommunikation og Narrativ Medicin

Helen Schultz har en Specialuddannelse i Intensiv Sygepleje fra 2000 og har arbejdet som klinisk sygeplejelærer med Specialuddannelsen på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH i mange år. Desuden er hun cand. cur. fra Århus Universitet og har en ph.d.-grad fra SDU fra 2014 med titlen ”The journey of patients with acute abdominal pain”.

Sideløbende med stillingen som uddannelsesleder er Helen Schultz ansat som klinisk forsker på Kirurgisk Afdeling A på OUH, hvor hun har forsket i patientinddragelse i den postoperative behandling fra sundhedsprofessionelles og patientens perspektiv. Hun har blandt andet forsket i patientinddragelse i den postoperative smertebehandling via selvadministration af medicin og via træning af plejepersonalet i kommunikationsmodellen Fælles Beslutningstagning, hvilket har ført til et internationalt samarbejde på området.

Helen Schultz har desuden narrativer som forskningsfelt og er netop uddannet narrativ samtaleterapeut, hvilket er kompetencer hun kan anvende i funktionen som uddannelsesleder.

Mød uddannelseslederen

Helen Schultz, lektor og ny uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Kontakt og CV

Redaktionen afsluttet: 03.02.2023