Skip to main content
Navne

Hanne Berg Ravn er ny klinisk professor i Anæstesi ved Anæstesiologisk Afdeling og Klinisk Institut

Fra 1. januar 2021 tiltræder Hanne Berg Ravn stillingen som klinisk professor i Anæstesi ved Anæstesiologisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU.

Hanne Berg Ravn er speciallæge Thoraxanæstesi og har i mere end 15 år varetaget højt specialiseret behandling med anæstesi og intensiv terapi til medicinske og kirurgiske hjertepatienter på Aarhus Universitetshospital og igennem de seneste 6 år på Rigshospitalet.

Efter ph.d.-grad og doktorafhandling ved Aarhus Universitet i henholdsvis 1996 og 2002 har forskningsopgaverne primært været knyttet til vejlederfunktion for såvel ph.d.-studerende, post.docs og selvstændige projekter, initielt som lektor og forskningsoverlæge ved Århus Universitetshospital, og fra 2014 -2021 som klinisk professor ved Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet.

Hanne Berg Ravns forskning

Forskning har altid været en væsentlig del af lægejobbet. Forskningsfeltet har været kliniknært og omfatter translationel forskning; involverende dyrestudier, kliniske studier og registerstudier. Hanne Berg Ravn været vejleder for mere end 50 forskningsstipendiater.

Forskningsfeltet i den nye ansættelse vil være en forsættelse af de nuværende aktiviteter, men derudover også en udvidelse af registerstudier med inddragelse af kliniske databaser under OPEN (Open Patient data Explorative Network), hvilket åbner for unikke muligheder for at kunne evaluere og i fremtiden tilrettelægge langt mere individualiserede behandlingsforløb for hjertepatienter.

”Vi har en unik mulighed for at lære af alle de patientforløb, der allerede ligger i mange kliniske databaser” udtaler Hanne Berg Ravn.
”Evidensen fra kliniske studier er ofte begrænset af, at der er tale om en selekteret patientgruppe. Dermed kender vi ikke altid konsekvensen, når en ny behandling også udbredes til patienter, som ikke indgik i det oprindelige studie. Dertil kommer at hjertepatienter i dag er ældre og ofte også har flere følgesygdomme. ”

Betydning af at have flere diagnoser samtidigt er ikke tilstrækkeligt belyst, når patienten for eksempel skal vælge for eksempel mellem kirurgi eller katetherbaserede interventioner. Ved at søge efter mønstergenkendelse eller ”patients-like-me” ved hjælp af kunstig intelligens kan vi forhåbentlig få en bedre og mere individuelt målrettet rådgivning af hjertepatienter,” udtaler Hanne Berg Ravn.

Hanne Berg Ravn har et bredt internationalt forskningssamarbejde og er formand for subkomiteen: Hæmostase og transfusion under den europæiske sammenslutning for thoraxanæstesiologer (EACTA). Hun har en bred undervisningserfaring, både nationalt og internationalt.

 

Om Hanne Berg Ravn

Privat bor Hanne Berg Ravn ved Treldenæs, hvor hun nyder at bruge sin fritid på windsurfing, havkajak, jagt og kystfiskeri, samt skiferier i vinterhalvåret.

 
Mød professoren
Hanne Berg Ravn

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.01.2021