Skip to main content

Professorat

Ny professor skal hjælpe patienter med nyresygdomme og deres familier

Hanne Agerskov, sygeplejerske og ph.d., er ny professor i nefrologisk sygepleje på Nyremedicinsk Afdeling og samtidig leder af forskningsenheden og Center for Forskning med Patienter og Pårørende (ForSa-P) på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Hanne Agerskov skal i sit professorat opbygge den sygeplejefaglige forskning på Nyremedicinsk Afdeling på OUH og fortsat forske i patient- og familieinvolvering i forbindelse med kronisk nyresygdom, pleje- og behandlingsforløb, rehabilitering og palliation relateret til nyresygdomme. Hendes mål er også at udvikle interventioner rettet mod patienter og familier, der er berørt af nyresygdom.

Hanne Agerskov kombinerer sin forskning med klinisk sygeplejefagligt arbejde i afdelingens hæmodialyseafsnit og undervisning på ph.d.-metodekursus samt cand.cur.-studiet på SDU. Desuden står hun som forskningsleder ved ForSa-P i spidsen for at nå målet om, at alle forskere på OUH og Klinisk Institut involverer patienter og pårørende i deres forskning.

Hanne Agerskov har siden 2012 lavet forskningsprojekter inden for det nyremedicinske speciale, hvor både nyredonation, nyretransplantation, nyresygdom blandt børn samt kronisk nyresygdom har været i fokus for at forbedre pleje- og behandlingsforløb. Og det meste af hendes forskning inkluderer både patienter og deres familier, idet forskning har vist, at det at have en kronisk nyresygdom ikke kun påvirker den enkelte patient, men hele familien.

Hanne Agerskov er født i Herning i 1966, hvor hun også er opvokset. Hun er uddannet sygeplejerske fra Odense Sygehus i 1993. Hun har arbejdet inden for nefrologien siden 2001 og blev cand.scient.san. fra SDU i 2008. Hun forsvarede sin ph.d.-afhandling ved SDU i 2015. Her havde hun undersøgt oplevelser ved at være levende nyredonor før, under og efter en nyretransplantation. Hun har været post doc. og lektor på Nyremedicinsk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU. Hanne Agerskov er desuden næstformand for Dansk Selskab for Familiesygepleje.

Hanne Agerskov er gift og bor med sin mand på landet på Midtfyn. Sammen har de to voksne sønner og en svigerdatter, der er bosat i henholdsvis Aarhus og København. Ud over at prioritere familien højt i fritiden, er hun aktiv amatørmusiker med obospil, løber og en ivrig strikker

Mød forskeren
Professor Hanne Agerskov

Hanne Agerskov, professor i nefrologisk sygepleje. Leder af Center for Forskning med Patienter og Pårørende (ForSa-P)

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.05.2023