Skip to main content
Åbningsseminar

Danmark har fået verdens første forskningscenter i familiesundhed

Fredag den 10. januar 2020 holdt Family focused healthcare research Center (FaCe) åbningsseminar

På en regnvåd fredag sket der noget nyt og spændende på Klinisk Institut, da Family focused healthcare research Center (FaCe) holdt åbningsseminar. FaCe er det første danske forskningscenter i familiesundhed – og det er også det første af sin slags i verden.

- Vi har snakket om præcis dette emne, så længe jeg kan huske. Det er stort, at vi har fået det etableret, og jeg er meget glad for den tværfaglighed, som er kommet, sagde Institutleder ved Klinisk Institut professor Kirsten Kyvik som velkomst til de godt 80 fremmødte. 

Vi kan gøre en forskel med familiefokuserede indsatser

Lektor Karin Dieperink bliver forskningsleder for FaCe, og hun var både glad og stolt, da hun præsenterede centret, som skal arbejde med familiesundhed, når familier rammes af sygdom. Forskningen bliver ikke diagnose- eller fagspecifik, men skal bredes ud over afdelinger og sektorer. Det er en udstrakt hånd til forskning på tværs.

Lektor Birte Østergaard tog os med på en tur gennem familiesygeplejens udvikling i Danmark fra den spæde start, hvor der ikke var egnende metoder og målpunkter til netop forskning i familiesygepleje, mens adjungeret professor Romy Mahrer Imhof kom med eksempler fra forskningen på, hvad arbejdet med familier i plejen har af betydning:

- Vi kan gøre en forskel med familiefokuserede indsatser. Det giver bedre forløb, når familierne er involveret. FaCe er en god start. En vidunderlig lille plante, som nu skal gro. Jeg er stolt af at være en del af det.

Intet socialkontor slår en god familie

Dagens program blev rundet af med en stærk pårørendehistorie af politiker Yildiz Akdogan med budskabet: ”Husk at få kommunikationen med”, og slutteligt lod professor Morten Sodemann patienterne tale. Med citater fra patienter han har mødt gennem sit hverv slog han fast med syvtommersøm:

- Intet socialkontor slår en god familie.

Og familien – det er dem FaCe vil hjælpe og understøtte til gavn for alle.

Oplægsholdere FaCe åbningsseminar

Fakta

  • FaCe har en styregruppe på ni personer med forskellige faglige baggrunde og specialer og med international repræsentation
  • Der er allerede nu 5 ph.d.-projekter og 6 andre forskningsprojekter i gang
  • 6 ph.d.-projekter samt andre forskningsprojekter er i støbeskeen
  • Centret har udover styregruppen aftale med en lang række forskere, som har forpligtet sig til at lave familiefokuseret forskning 

 

Mød forskeren
Karin B. Dieperink

Lektor og forskningsleder af Face Karin B. Dieperink

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 14.01.2020