Skip to main content
DA / EN

Er du træningsafhængig? En ny test giver dig svar!

Har det taget overhånd med at træne i sådan en grad, at du måske er ”afhængig” af det. Med et relativt simpelt spørgeskema kan du finde ud af det.

Mia Beck Lichtenstein, professor i digital psykiatri på Syddansk Universitet, har været med til at videreudvikle et system, der screener din adfærd. Kan du nikke genkendende til nedenstående udsagn, viser et nyt studie, at dit forhold til træning kan være problematisk.

- Øger du hele tiden din træning?
- Bruger du træning til at regulere dit humør?
- Føler du skyld, hvis din træning ikke går som planlagt?
- Træner du trods sygdom og skader?

Hvis du kan svare ja til blot nogle af de spørgsmål, kan du tage testen længere nede i artiklen for at finde ud af, om du har symptomer på træningsafhængighed.

En ny og bedre test til at screene for træningsafhængighed

Testen er et produkt af et internationalt studie, som har videreudviklet og afprøvet et nyt og bedre spørgeskema. Det skema, som indtil nu har været mest brugt i studier verden over, er helt tilbage fra 00’erne.

Det gamle skema har nogle svagheder, idet det mangler at spørge til nogle grundlæggende symptomer på træningsafhængighed, som ”skyld over at miste en træning” samt ”træning på trods af skader”.

- Ved at tilføje to spørgsmål og en ny svarkategori er testen blevet opdateret – og nu også afprøvet på flere forskellige sprog. Den nye udgave af spørgeskemaet rummer flere facetter af fænomenet træningsafhængighed, og dermed bliver vi bedre til at identificere det, siger psykolog og professor på Syddansk Universitet Mia Beck Lichtenstein, der har været med til at videreudvikle testen.

Træningsafhængighed kan give alvorlige udfordringer

Mia Beck Lichtenstein, og de andre forskere bag, håber på, at det nye skema kan skabe konsensus i forskningsmiljøerne for træning og træningsafhængighed om, hvordan man påpeger et eventuelt problem.

- Træningsafhængighed ses typisk hos 3-10% i forskellige idrætsgrene, men tallene svinger en del, fordi der er brugt forskellige skemaer og undersøgt forskellige motionsformer. I vores danske studier er forekomsten 5-8% hos både motionister og elite-atleter. Med det nye skema får vi et solidt værktøj, som kan bruges på tværs af sprog og kultur, forklarer Mia Beck Lichtenstein.

- Forskning viser, at træningsafhængighed øger risikoen for skader, mistrivsel, samt et rigidt og ensidigt liv, hvor hele identiteten og selvværdet er knyttet til krop og træning. Vejen ud af afhængigheden kan man finde ved at skabe en sund træningsbalance, hvor der også er plads til træningsfrie dage, venner, familie, hobbies og andre værdier end en veltrænet krop.

Mød forskeren

Mia Beck Lichtenstein er professor i digital psykiatri på Syddansk Universitet.

Kontakt

Testen: Er du træningsafhængig?

Sæt ét kryds for hvert udsagn og læg tallene sammen for de 8 udsagn. Hvis din samlede score er 34 eller højere, er der risiko for, at du er afhængig af træning.
 

OBS: Husk, at testen kun er vejledende

Træningsafhængighed er ikke en diagnose, og det er derfor vanskeligt at sige helt præcist, hvornår din træning er blevet en afhængighed. Men hvis du har en meget høj score (34 eller højere), er det sandsynligt, at din tilgang træning kan få negative konsekvenser for dit helbred.

 

Klik på billedet herunder og kopiér eller print for at tage testen.

Er din score høj?

Hvis du har en høj score på skemaet, kan du ifølge Mia Beck Lichtenstein forsøge gradvist at skære ned i din træning og erstatte den med andre aktiviteter. Vær nysgerrig på, hvad der ligger bag din træningsadfærd og søg professionel hjælp hos eksempelvis en psykolog, hvis din træning er ude af kontrol. Ofte ligger der netop psykologiske problemer bag, og træning bliver et redskab til at dulme eller flygte fra svære følelser og relationer.

Redaktionen afsluttet: 16.06.2023