Skip to main content

Navnenyt

Ny studieleder for medicinstudiet på SDU

Medicinstudiet på Syddansk Universitet får overlæge Dorte Hansen som ny studieleder. Dorte Hansen er ph.d. og specialeansvarlig overlæge på H.C. Andersen Børnehospital, OUH.

Dorte Hansen har stor erfaring indenfor området, da hun siden 2010 har været ansat som lektor ved Klinisk Institut, SDU. Her har hun undervist på forskellige moduler på både bachelor- og kandidatuddannelsen på lægeuddannelsen. 

De sidste syv år har hun været modultovholder for undervisningen i Kvinde-Mor-Barn-blokken på kandidatuddannelsen i medicin, og hun har været meget involveret i den seneste revidering af medicineruddannelsen på SDU. Hun har samtidig været ansvarlig for afvikling af OSCE-eksamen på modulet. OSCE-eksamen vil sige den to timer lange afsluttende mundtlige eksamen på studiet, hvor den studerende testes i de forskellige specialer ved en række prøvestationer med eksaminator og ekstern censor.

”Dorte Hansens store viden om studiet og dets opbygning og udviklingsmuligheder gør hende til den helt rette studieleder for lægeuddannelsen. Hun har både øje for de studerende og fokus på, hvad der kræves af vores kandidater i sundhedsvæsenet. Vi glæder os meget til samarbejdet,” udtaler Ole Skøtt, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Hendes forskningsinteresse har hovedsageligt ligget inden for pædiatrisk endokrinologi, hvilket hendes ph.d.-afhandling også lå indenfor. Hun har gennem årene været vejleder for både yngre lægekolleger samt for medicinstuderende og ph.d.-studerende. Hun deltager herudover i flere nationale forskningsprojekter inden for pædiatrisk endokrinologi.
 
Dorte Hansen er uddannet cand.med. fra Syddansk Universitet i 1994. Hun blev speciallæge i pædiatri i 2007 og specialiserede sig yderligere i pædiatrisk endokrinologi. Udover ansættelser på Kolding Sygehus og Rigshospitalet har hun haft ansættelse på Odense Universitetshospital, OUH, og gennem en årrække været ansat som specialeansvarlig overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

Hun har gennem årene siddet i forskellige bestyrelser, blandt andet været formand for Endokrinologiudvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab og siddet i bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi og i Børnecancerfonden.

Dorte Hansen afløser overlæge Bjarne Rønde Kristensen på posten som studieleder.
 
Mød forskeren

Dorte Hansen er ny studieleder for medicinstudiet på SDU, og har siden 2010 har været ansat som lektor ved Klinisk Institut, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 13.10.2022