Skip to main content
Navne

Charlotte G. Mørtz er ny professor og specialeansvarlig overlæge i dermatologi og allergologi ved Klinisk Institut og OUH

Overlæge, ph.d. Charlotte G. Mørtz har siden 2016 haft et forskningsprofessorat i klinisk allergologi ved eliteforskningscentret ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis), Hudafdeling I og Allergicentret med hovedfokus indenfor den kliniske og epidemiologisk del af forskningen.

Projekterne har været gennemført i tæt samarbejde med FAM, øre-næse-halsafdelingen, børneafdelingen og lægeambulancen. Hidtidige forskning har omhandlet anafylaksi inklusive fødevare- og lægemiddelallergi samt allergi overfor bi/hveps. Desuden atopisk dermatitis, kontaktdermatitis og urticaria og angioødem. Senest har fokus været på allergi overfor hjælpestoffer i vaccine i forbindelse med Covid-vaccination, samt behandling af svær fødevareallergi med Omalizumab.

I de kommende år planlægges yderligere forskning indenfor både allergologi og dermatologi inklusive patientperspektiver. Hovedfokus er fortsat epidemiologi, klinisk allergologi/dermatologi samt behandling inklusive compliance. Der er mange nye lovende behandlingsmuligheder både indenfor eksem og urticaria, mens der endnu ikke er indregistrerede præparater til behandling af svær fødevareallergi.

Charlotte G Mørtz (52 år) er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 1995 og startede umiddelbart herefter ph.d.-forløb indenfor allergiske sygdomme og eksem hos skolebørn, og hun lavede en genopfølgning af kohorten efter 15 år med henblik på forløbet og udviklingen af atopiske sygdomme, eksem og allergi fra barnealderen og ind i voksenalderen. Charlotte G. Mørtz blev i 2007 speciallæge i dermato-venerologi og blev i 2013 fagområdespecialist i allergologi. Hun blev ansat som speciallæge på Hudafdeling I og Allergicentret, OUH i 2007 og blev i 2008 overlæge på Hudafdelingen med dagligt ansvar for hudambulatoriet. I 2011 blev hun ansat som overlæge og sektionsleder på Allergicentret og fra 2016 desuden forskningsprofessor i klinisk allergologi. Charlotte G. Mørtz var fra 2011 til 2016 ansat som klinisk lektor ved Syddansk Universitet og har gennem det sidste halve år haft ansvaret for den prægraduate dermatologi undervisning ved SDU.

Charlotte G Mørtz har i to år været chairman i det Europæiske Allergiselskab (EAACI) for dermatologisektionen og er med i diverse europæiske arbejdsgrupper og guidelines blandt andet indenfor atopisk dermatitis, fødevareallergi og unge med allergi. Charlotte Mørtz er desuden nyvalgt formand for Dansk Selskab for Allergologi. Hun er ansvarlig for et specialespecifikke kursus i dermatologi og underviser på kurser i dermatologi og i pædiatrisk allergologi. Charlotte Mørtz har været/er vejleder for 11 ph.d.-studerende og en lang række specialestuderende.

Charlotte G Mørtz bor med sin mand i Odense. Parret har to døtre hvoraf den ældste på 24 år bliver færdig som jurist sommeren 2021 og den yngste datter på 21 år starter på medicinstudiet til sommer. Fritiden nydes med familie og venner, og desuden dyrker hun fitness og løber. Hun ynder at læse skønlitteratur og rejse.

 
Mød professor Charlotte G. Mørtz
Charlotte G. Mørtz
Redaktionen afsluttet: 25.05.2021