Skip to main content
DA / EN
Navne

Ny adjungeret professor i diabetespleje

Bodil Rasmussen, Professor på Deakin Universitet, Sygepleje- og Jordemoderskolen, Australien, er blevet tildelt den æresfulde titel Adjungeret Professor på Steno Diabetes Center Odense og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, SDU

Fra 1. april 2020 indtil 31. marts 2025 vil Professor Bodil Rasmussen være tilknyttet Steno Diabetes Center Odense og Klinisk Institut.

Aktuelt er hun ansat som formand for sygepleje ved Western Health - Deakin University Partnership i Australien, og vil i ovennævnte periode besøge Danmark for at deltage i fælles forskningsprojekter, holde foredrag, sidde med i bedømmelseskomitéer og fungere som vejleder. Bodil Rasmussen udtaler følgende om hendes forventninger til samarbejdet:

- Min forventning er at styrke samarbejdet mellem Steno Diabetes Center Odense, SDU og Deakin Universitet – Western Health Partnership ved at sammensætte tværfaglige forskningsgrupper inden for diabetespleje, særligt inden for de psyko-sociale aspekter ved diabetes og multisygdom, og for at støtte den professionelle udvikling ved kollaborativ personale- og studentervejledning/ udveksling, og for at fremme implementering af forskning til klinisk praksis.

Bodil Rasmussens baggrund

Professor Bodil Rasmussen er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har klinisk erfaring fra flere enheder i Danmark og Australien. Hun har væsentlig erfaring med sygeplejeundervisning, både fra arbejde som klinisk underviser og forelæser på Deakin Universitet, og som kursusleder på Diplomuddannelsen i Diabetes og Master i Sygeplejepraksis.

Som kursusleder samarbejder hun med den australske diabetesuddannelsesforening (the Australian Diabetes Educator Association) og forbrugerorganisationen Diabetes Victoria. Hendes forskningsprogram fokuserer på:

  1. At sætte folk i stand til selv at tage hånd om sin egen sygdom ved brug af teknologi
  2. Implementering af evidensbaseret forskning i praksis for at forbedre patientresultater

Undervisning af højeste kvalitet

Professor Bodil Rasmussen’s bedrifter inden for undervisning er af  høj standard, og hun er blevet nomineret til den mest prestigefyldte nationale regeringspris: Citation for Outstanding Contributions to Student Learning, Office of Learning and Teaching, Australian Government.

Derudover er hun blevet tildelt den meget konkurrenceprægede Deakin University Vice-Chancellor’s Ward for Distinguised Teaching, ligesom hun i syv år er blevet tildelt udmærkelsen Deakin University Commendation for Excellence in Teaching.

Hun har etableret stærke bånd til skandinaviske diabetesforskere og er medlem af bestyrelsen for skandinavisk translationel forskning i kroniske lidelser (the Executive Committee in Scandinavian Translational Resesarch in Chronic Conditions (SCAN-TRICC) Group).

International frontfigur inden for diabetes-sygeplejeforskning og -uddannelse

Professor Bodil Rasmussen har dokumenteret erfaring med at tiltrække og  vejlede ph.d.-, master- og hædersstuderende. Hendes ekspertise inden for diabetes er blevet udvist ved henvendelse fra både australske og oversøiske universiteter i forhold til at eksaminere doktor-, master-, og hædersdisputatser, heraf størstedelen inden for diabetesrelaterede emner.

Hun har ledet tværfaglige lokale og internationale grupper, især med skandinaviske forskere. Hun har holdt mere end 90 nationale og internationale foredrag, inklusiv hovedtaler hun er blevet inviteret til at holde.

Professor Rasmussen har mestret en bred vifte af kliniske, ledelses-, uddannelses-, og forskningsmæssige roller på tværs af en række offentlige og specialiserede sundhedssektorer. Hun er en international frontfigur inden for diabetes-sygeplejeforskning -og uddannelse.

Den nye tilknytning som adjungeret professor vil blive fejret ved et tiltrædelsesseminar senere i år.

Mød forskeren
Bodil Rasmussen - adjungeret professor Steno

Bodil Rasmussen, professor på Deakin Universitet, Sygepleje- og Jordmoderskolen, Australien og adjungeret professor ved SDCO og KI

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 04.05.2020