Skip to main content
Forskning

Bedre hjælp til kvinder med fødselsdepressioner

Et nyt stort forskningsprojekt skal på tværs af Danmark afdække, om internetbaseret terapi kan hjælpe mødre med fødselsdepressioner

Med forskningsprojektet vil professor Trine Munk-Olsen fra Forskningsenhed for Psykiatri, Klinisk Institut, SDU, sammen med sine samarbejdspartnere tilpasse og afprøve internetbaseret kognitiv terapi til mødre med fødselsdepressioner. Det er ikke tidligere gjort i Danmark til denne gruppe personer, men  er afprøvet i andre europæiske lande med succes.

Gruppen håber, at projektet vil vise, at internetbaseret terapi er brugbar til denne gruppe af mødre. Samtidig forventer de dog også, at denne form for intervention ikke er egnet til alle. Opgaven bliver derfor blandt andet at identificere, hvem der vil have særlig gavn af dette tilbud.

- Fordelen ved internetbaseret terapi er, at mødrene vil kunne tilgå interventionen med det samme. Der er derfor ingen ventetid, som vi blandt andet ved udfordrer, som venter måneder på samtaler med for eksempel en psykolog, fortæller professor Trine Munk-Olsen.

Der er også andre fordele som for eksempel, at interventionen kan tilgås præcist på det tidspunkt, der passer den enkelte mor, som kan vælge at sidde med dette, når babyen sover, og der ikke er forstyrrelser.

Internetbaseret terapi vinder frem

Forskningsprojektet gennemføres i partnerskab med Center for Digital Psykiatri. Et udviklings- og forskningscenter i Psykiatrien i Region Syddanmark, som er frontløber på udvikling af og forskning i internetbaseret terapi.

- Vi har gode erfaringer med internetbaseret terapi til depression, angst og spiseforstyrrelser, blandt andet i vores onlineklinik Internetpsykiatrien, som nu er et landsdækkende behandlingstilbud. Min forventning er, at den nye løsning kan gøre en stor forskel i forhold til fødselsdepression, siger Kim Mathiasen, forskningsleder ved Center for Digital Psykiatri.

Centeret står blandt andet for udviklingen af app-løsningen, som behandlingen skal foregå i, og for det kvantitative studie af behandlingens effekt og sikkerhed.

Mød forskeren
Trine Munk-Olsen

Trine Munk-Olsen, professor ved SDU

Kontakt

Patientforening: Sind og Fødsel

Sind og Fødsel er en landsforening for personer der er eller har været ramt af efterfødselsreaktioner. Se mere om foreningen på deres hjemmeside eller følg dem på sociale medier.

www.sindogfoedsel.dk

Kommunerne mangler behandlingstilbud

- Projektet kommer på et tidspunkt, hvor en rapport fra Sundhedsstyrelsen netop har belyst, at flere kommuner ganske simpelt ikke har behandlingstilbud til mødre med fødselsdepressioner. Her kunne vores program også være oplagt at inddrage efter test-perioden, da det er tydeligt at der er decideret mangel på hjælp til mødre med depression, fortæller Trine Munk-Olsen.

Det første år vil blive brugt på at tilpasse et allerede eksisterende depressionsprogram til projektet. Trine Munk-Olsen og forskergruppen kommer efterfølgende til at arbejde samme med et udvalg af kommuner, som henviser mødre til projektet. I dette samarbejde er ønsket at inddrage kommuner fra hele Danmark, uanset hvilke eventuelle behandlingstilbud, der tilbydes lokalt.

I forlængelse af projektet vil Trine Munk-Olsen og forskergruppen afdække og vurdere om tilbuddet med fordel kan oversættes og tilbydes til andre grupper. Det kan for eksempel være til kvinder af anden etnisk baggrund end dansk og mødre, der ikke taler og forstår dansk.

Sind og Fødsel bakker op

Sind og Fødsel er en landsforening for personer der er eller har været ramt af efterfødselsreaktioner.

- I Sind og Fødsel har vi talt med mange mødre med fødselsdepressioner, og vores erfaring er at mange, især dem med milde til moderate fødselsdepressioner, ikke bliver grebet i det eksisterende system, fortæller Tanja Fedoroca fra Sind og Fødsel.

Udfordringen er, at de for eksempel ikke er syge nok til at blive behandlet i psykiatrien, og der er for få muligheder for terapi i kommunalt regi. For eksempel er der kun opstart af gruppeterapi for mødre hvert halve år i visse kommuner.

- Der er samtidig en række fordele ved den internetbaserede terapi. Der er ingen ventetid, behandlingen er fleksibel, kan bedre passes ind i tilværelsen med et spædbarn. Terapien kan bruges, når moderen er klar til at tage mod behandling og kræver ikke koordination, fortæller Maria Jørgensen fra Sind og Fødsel.

Finansiering

Projektet er finansieret med en bevilling på 6 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden og 300.000 kroner fra Helsefonden. Projektet bliver udført på tværs af Danmark, og involverer ud over forskerne også kommuner samt patientforeningen Sind og Fødsel.

Faktaboks

Hvad er internetbaseret kognitiv terapi?

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi som tilgås og gennemføres via et internetbaseret behandlingsprogram, som fungerer lidt ligesom en online selvhjælpsbog.  Behandlingen fokuserer derfor på, hvordan du tænker og handler i bestemte situationer.

Læs mere om internetbaseret kognitiv terapi her

Fødselsdepression

Hvert år bliver 8-9000 kvinder ramt af en fødselsdepression. Det svarer til 10-15% af alle fødende kvinder. Det er en tilstand, som kan spænde fra mindre gener til en alvorlig depression.  

På nuværende tidspunkt er der stor variation i den hjælp forældre med fødselsdepressioner tilbydes, hvor der i nogle kommuner ikke er målrettede behandlingstilbud og forældrene alene henvises til at kontakte egen læge med henblik på hjælp fra vedkommende eller henvisning til psykolog. I andre kommuner findes der gruppebaserede tilbud for eksempel bygget på kognitiv terapi.

Læs mere:

Sundhedsstyrelsen: Kortlægning af eksisterende indsatser vedr. tidlig opsporing og behandling af fødselsdepressioner

Hvem er med i samarbejdet?

  • Trine Munk-Olsen, Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut og Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Kim Mathiasen, Center for Digital Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark og Klinisk Institut, Syddansk Universitet
  • Maria Marti Castaner, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Kathrine Bang Madsen, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
  • Sind og Fødsel
  • Udvalgte kommuner på tværs af Danmark
Redaktionen afsluttet: 04.01.2023