Skip to main content
Forskning

Bedre søvnkvalitet hos intensivpatienter

Søvnmængde og -kvalitet stiger hos intensivpatienter, der bliver behandlet med et alternativt bedøvelsesmiddel. Det viser ny forskning fra Syddansk Universitet og Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital.

Intensivpatienter i respirator oplever ofte søvn- og døgnrytmeforstyrrelser. Søvnmangel kan blandt andet bidrage til delirium, som er en alvorlig og potentielt dødelig komplikation hos intensivpatienter.

Bedøvelse kan til tider være nødvendig til patienter i respirator, men den medicin, der hidtil har været brugt, vil ofte forværre søvnkvaliteten. Derfor har læge og ph.d. Jakob Oxlund i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvordan et alternativt bedøvelsesmiddel, dexdor, påvirker patienternes søvn. Når valget netop faldt på dette middel, er det, fordi midlet i tidligere undersøgelser blandt andet ser ud til reducere risiko for delirium.

- Vi ser, at patienterne sover mere og bedre, hvis de får dexdor. Faktisk sov patienterne 4,5 timer mere i løbet af en 16-timers søvnmåling end de patienter, som modtog placebo og dermed ingen behandling. Resultatet er vigtigt, da det tyder på, at denne patientgruppe kan have gavn af bedøvelsesmidlet, fortæller Jakob Oxlund, Klinisk Institut.

De nye resultater kan bane vejen for en forbedret behandling af intensivpatienter, som har behov for let bedøvelse.

Læs hele nyheden på Esbjerg Sygehus’ hjemmeside

Delirium

  • Delirium udvikler sig pludseligt; det vil sige akut over time eller dage.
  • Symptomerne kan svinge, men er blandt andet: Hallucinationer, svingende bevidsthed og uro. Patienterne beskrives ofte som ”forvirrede” eller ”desorienterede”. Tilstanden kan svinge i løbet af døgnet.
  • Delirium kan både vise sig som en udadreagerende adfærd eller som en ”stille delir”, hvor patienterne trækker sig ind i sig selv.
  • Den udløsende årsag er typisk sygdom og medicin.

Kilde: Sundhed.dk

Om projektet

  • Ph.d.-projektet er sket i samarbejde med vejledere fra Odense Universitet, Rigshospitalet og Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og er udført ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
  •  Projektets første del var et sub-studie til et større multicenterstudie, hvor forskerne undersøgte overlevelsen hos kritisk syge respiratorpatienter, som enten var tilfældigt udvalgt til bedøvelse eller ingen bedøvelse. Resultaterne af sub-studiet viste, at en af de vigtigste markører for døgnrytme, hormonet melatonin, var påvirket hos de patienter, der fik bedøvelse.
  • Efterfølgende undersøgte forskerne effekten af et andet og nyere bedøvelsesmiddel, dexdor på søvnmængde og kvalitet hos 30 intensivpatienter i respirator – både ved hjælp af søvnundersøgelsen polysomnografi og en subjektiv vurdering fra plejepersonale.
  • Patienterne er alle inkluderet fra Esbjerg Sygehus, som ligeledes har støttet projektet med måleudstyr til vurdering af søvn.
Mød forskeren

Jakob Oxlund, Klinisk Institut og Esbjerg Sygehus. Jakob Oxlund forsvarede sin ph.d.-afhandling den 2. februar 2024.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.02.2024