Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Forskningsprojekt skal give bedre behandling til patienter med kroniske øjensygdomme

VELUX FONDEN har netop bevilliget 11 millioner kroner til professor fra Syddansk Universitet, Jakob Grauslund. Han skal stå i spidsen for et nationalt øjenprojekt, der sigter mod en bedre og mere præcis opfølgning for patienter med kroniske øjensygdomme.

Af Nana Olejank Hansen, , 11-01-2024

Mere end 700.000 personer i Danmark var i 2022 ved øjenlæge, og dette tal stiger årligt i takt med, at befolkningen ældes. Øjenspecialet er et af de områder, der er særligt udfordret, grundet store grupper af kroniske patienter, som har behov for langvarige behandlingsforløb.

Det er især en udfordring at få opdateret og indført nye retningslinjer og behandlingstiltag inden for området, fordi de fleste øjenpatienter bliver fulgt hos praktiserende øjenlæger, hvorimod forskningen typisk udgår fra sygehusafdelingerne, som traditionelt kun tilser de mest syge patienter.

- I et tidligere projekt viste vi, at det er muligt at samle danske øjenlæger i hele landet fra både speciallægepraksis og sygehusafdelingerne. Dette har givet os en enestående mulighed for at lave store nationale undersøgelser, som kan føre til bedre individualiserede og evidensbaserede retningslinjer, fortæller ledende overlæge og klinisk professor Jakob Grauslund fra Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Bevillingen er givet til projektet GARDEN, som bliver det største af sin art på verdensplan.

Skræddersyede kontroller og opfølgninger

Med bevillingen fra VELUX FONDEN bliver det muligt at omfatte tre store grupper af kroniske øjensygdomme. Håbet er at kortlægge omfang og risikofaktorer ved øjensygdommene, så forskere og læger kan opdatere de nationale retningslinjer.

- Det bliver et langt mere skræddersyet forløb, så patienter med lav risiko kan undgå unødige kontroller, mens patienter med høj risiko kan følges tættere, fortæller Jakob Grauslund.

Dermed sikres, at de mest raske patienter undgår unødvendige kontrolbesøg hos øjenlægen, mens de mest syge kan tilses i tilstrækkeligt omfang. Dette bør lede til kortere ventelister hos landets øjenlæger.

- Personer med synstab har ofte sværere ved at komme ud af huset og deltage i aktiviteter og socialt samvær, med social isolation som konsekvens. VELUX FONDEN har et ønske om at sætte fokus på udfordringer hos voksne i alle aldre og styrke deres ressourcer samt medvirke til at sikre dem den nødvendige hjælp i tide. Med dette projekt er det vores håb, at vi kan medvirke til, at flere får den bedste mulighed for at få den rigtige hjælp i tide, siger Frank Ulmer Jørgensen, programchef i VELUX FONDEN.

Om projektet

  • GARDEN (Glaukom, AMD og Diabetisk retinopati: Fra Epidemiologi til National Implementering) er et 5-årigt nationalt registerprojekt, som har til formål at klarlægge omfang og identificere særlige risikofaktorer hos danske patienter med de tre kroniske øjensygdomme.
  • Det er de tre store grupper af kroniske øjensygdomme diabetisk øjensygdom, grøn stær og aldersrelateret makula degeneration (AMD), som er med i det nye store registerprojekt.
  • Data indsamles fra seks nationale registre. På den måde det bliver muligt at studere diagnoser, medicinforbrug og behandlingstiltag hos alle Danmarks øjenpatienter med disse sygdomme.
  • Ved hjælp af de nationale sygdomsregistre vil det være muligt at følge patienterne i op til 25 år og dermed finde hidtil ukendte mønstre, som kan forudsige, hvordan sygdommene udvikler sig hos forskellige patienter. Studiet vil være det største af sin art på verdensplan

Diabetisk øjensygdom, grøn stær og AMD

Diabetisk øjensygdom (retinopati)

I Danmark har 280.000 personer fået konstateret diabetes, og der er etableret et nationalt screeningsprogram, som tilbydes til alle disse personer, så synstruende forandringer kan opdages og behandles i tide. Personer med diabetes skal således regelmæssigt til øjenlæge. Kontrolintervallerne fastsættes ud fra sygdomsgraden og blodsukkeret. Ved stabile forhold skal man kun kontrolleres hvert andet år.

Kilde: Diabetesforeningen

Grøn stær (glaukom)

I Danmark er mere end 100.000 personer i behandling for glaukom. Glaukom findes i en kronisk og en akut form, og hyppigheden af sygdommen stiger med alderen. Sygdommen giver et forhøjet tryk i øjet, som kan ødelægge nethindens nervetråde

Kilde: Øjenforeningen

Aldersrelateret makula degeneration (AMD)

Sygdommen skyldes aldersbetingede forandringer og slitage af øjets nethinde og inddeles i tør og våd AMD, som tilsammen påvirker over 70.000 danskere. Tidligere blev sygdommen kaldt aldersforkalkning, men dette er misvisende, fordi den ikke skyldes kalk. De bedste resultater ved våd AMD opnås ved tidlig start af behandling, men mange patienter diagnosticeres for sent på grund af lange ventelister hos landets øjenlæger.

Kilde: Øjenforeningen 

Mød forskeren

Jakob Grauslund er ledende overlæge, klinisk professor og forskningsleder ved Klinisk Institut ved Forskningsenhed for Oftalmologi. Han er derudover også tilknyttet Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital. Han har publiceret 201 forskningsartikler i internationale tidsskrifter og været hovedvejleder for 78 speciale- og ph.d.-studerende. Han er desuden hovedforfatter på de nationale retningslinjer for screening og behandling af diabetisk øjensygdom.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.01.2024