Skip to main content
Navne

Professor i evidens-baseret medicin og klinisk forskningsmetode på SDU

Overlæge, ph.d. Asbjørn Hróbjartsson er udnævnt til klinisk professor på Klinisk Institut, SDU. Han er leder af Center for Evidensbaseret Medicin Odense (CEBMO) ved Odense Universitetshospital og SDU. Han har ledet centeret siden dets etablering i 2015 med ansvar for forskning, undervisning og metodologisk rådgivning

Asbjørn Hróbjartssons forskningsinteresse er evidensbaseret medicin, især kvalitet af klinisk forskning, fx randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Han har fokuseret på betydningen af blinding i kliniske forsøg (dvs. forsøgsdeltageren må ikke have kendskab til hensigten med forsøget for at undgå forudindtagethed), selektiv rapportering af effektmål, placebo og interessekonflikter, men har også forsket bredere indenfor klinisk forskningsmetode, fx i diagnostiske tests, observatør-variation og retningslinjer for god videnskabelig rapportering. Mange forskningsprojekter har været rettet mod problemer indenfor intern medicin, ortopædkirurgi og almen praksis.

Om Asbjørn Hróbjartsson

Asbjørn Hróbjartsson er læge fra Københavns Universitet i 1995. Han har en MPhil grad i medicinsk filosofi fra University of Glasgow fra 1992 og tog sin ph.d.-grad i 2001 med en afhandling om placebo. Han har skrevet 182 videnskabelige publikationer, hvoraf flere er bragt i toptidsskrifter som New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, JAMA og BMJ. Han har tidligere været tilknyttet Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori ved Købehavns Universitet og Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet.

Han har interesse for videnskabelig formidling og publicering. Han er assisterende redaktør for Cochrane Methodology Review Group og tidligere ansvarshavende redaktør for Bibliotek for Læger og seniorredaktør for Cochranebiblioteket.

Internationalt forskningssamarbejde er også vigtigt for ham. Han er en af lederne af Cochrane Bias Methods Group, som rådgiver Cochranesamarbejdet i spørgsmål om fejlkilder i randomiserede kliniske forsøg og systematiske oversigter, og han har et tæt samarbejde med flere internationale forskningsgrupper, fx om redskaber til at vurdere risiko for bias og om rapporteringsvejledninger, både til randomiserede forsøg og til systematiske oversigter.

Asbjørn Hróbjartsson er gift med psykolog Clea Bruun Johansen og har to børn på 13 og 14 år. Han er glad for at løbe i Dyrehaven, spiller skak, når der er tid og har som regel gang i en bog

Mød forskeren
Asbjørn Hróbjartsson

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 27.08.2020