Skip to main content
Navne

Ny professor i Global Sundhed på SDU

Ane Bærent Fisker, læge, ph.d. er ny professor i Global Sundhed ved Bandim Health Project, OPEN, Klinisk Institut, SDU

I sit nye professorat skal Ane Bærent Fisker evaluere sundhedsinterventioner i lavindkomstlande med afsæt i den sundhedsdemografiske overvågningsstation Bandim Health Project i Guinea-Bissau i Vestafrika. Som professor vil Ane Bærent Fisker styrke og udbygge Bandim Health Projects overvågningsplatform i Guinea-Bissau, således at mulighederne for at evaluere fremtidige ændringer i sundhedsprogrammerne forbedres. Endvidere vil hun videreføre allerede påbegyndt arbejde, hvor hun undersøger, hvordan valget af evalueringsparametre påvirker implementeringen, samt om og hvordan disse evalueringsparametre kan forbedres.

Ane Bærent Fisker startede sin forskerkarriere i studietiden med et forskningsår ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau (2004-05), før hun i 2007 blev læge fra Aarhus Universitet (AU). Umiddelbart efter den medicinske kandidatuddannelse var hun ph.d.-studerende på Bandim Health Project, Staten Seruminstitut og Afdelingen for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, AU og blev i 2011 tildelt en medicinsk ph.d.-grad fra AU baseret på epidemiologisk arbejde i Guinea-Bissau.

Fraset et års Klinisk Basis-Uddannelse som læge, har Ane Bærent Fisker forsket fuld tid siden medicinstudiet. Hun var i 2011-19 ansat på Staten Serum Institut i eksternt finansierede stillinger, hvorunder hun tilbragte størstedelen af tiden i Guinea-Bissau. I 2016 blev Ane Bærent Fisker ansat i et 10%-lektorat på SDU, og i 2020 blev hun lektor på fuldtid på SDU. I Guinea-Bissau har Ane Fisker gennemført ni store randomiserede undersøgelser af vacciner, A-vitamin og andre forebyggende sundhedsinterventioner. Foruden randomiserede studier, har Ane Bærent Fisker ledt dataindsamlingen i det nationalt repræsentative overvågningssystem og har gennemført mange observationelle studier baseret på data herfra. Resultaterne er publicerede i >120 videnskabelige publikationer.

Ane Fisker har vejledt fem ph.d.-studerende og en lang række specialestuderende ved Bandim Health Project. I 2019, opnåede hun finansiering fra Lundbeck Fonden (Ascending Investigator Grant) og Danmarks Frie Forskningsfond (DFF-Sapere Aude forskningsleder) til at udbygge sin forskningsgruppe. Den består i dag af fire ph.d.-studerende og fire specialestuderende, som alle arbejder med at evaluere sundhedsinterventioner og redskaberne der traditionelt anvendes til at måle effekterne med. Ane Fiskers forskningsgruppe arbejder multidisciplinært og i samarbejde med forskere fra SDU, AU og Københavns Universitet, samt med udenlandske universiteter (Johns Hopkins University, New York University, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Mød forskeren
Professor Ane Bærent Fisker

Ane Bærent Fisker, læge, ph.d. og ny professor i Global Sundhed Ved Bandim Health Project, OPEN, Klinisk Institut, SDU

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.02.2022