Skip to main content

EU bevilling

EU-bevilling på 6 millioner euro til SDU-projekt

Klinisk excellence-center ved Odense Universitetshospital og SDU lander stor EU-bevilling til virkeliggørelse af kunstig intelligens til diagnostik med kamerakapsler

Efter mere end syv års arbejde med forskning og afprøvning af kamerakapsel-teknologi til tidlig diagnostik af tarmkræft, har Center for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA) ved Kirurgisk forskningsenhed, Svendborg, med professor Gunnar Baatrup i spidsen, modtaget 6 millioner euro (omtrent 44,6 mio. kr.) til et 4-årigt forskningsprojekt.

I det multidisciplinære projekt deltager i alt 12 forskellige partnere fra EU og Skotland. Finansieringen kommer fra EU-kommissionen og UK Research and Innovation fra Horizon Europe Framework Programme under opslaget "Tackling diseases (2021) (HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04)".

Projektet hedder AICE, som står for ”AI supported picture analysis in large bowel camera Capsule Endoscopy” og starter d. 1. september 2022.

En mere skånsom undersøgelse for patienterne

Baggrunden for projektet er, at der hvert år foretages over 18 millioner koloskopier i EU. En koloskopi er en kikkertundersøgelse, hvor en fingertyk slange føres ind gennem endetarmsåbningen. Koloskopier er ofte ubehagelige for patienterne, og medfører i nogle tilfælde komplikationer. Koloskopier repræsenterer desuden en væsentlig ressourcemæssig byrde for hospitalerne i både Danmark og resten af Europa.

Kamerakapsel-teknologi hedder på engelsk Colon Capsule Endoscopy eller CCE, og er en ny teknologi, der har potentiale til at erstatte op til 50-65 procent af alle koloskopier. En af barriererne for implementering er, at det kræver en del ressourcer at gennemgå undersøgelsesmaterialet, hvilket er dyrt og kan medføre menneskelige fejl.

- Derfor har vi på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet i en årrække arbejdet på udvikling af algoritmer baseret på kunstig intelligens. Disse algoritmer kan hjælpe med billedanalyse i kamerakapselundersøgelserne og understøtte det faglige beslutningsgrundlag hos det kliniske personale, fortæller forskningsleder professor Gunnar Baatrup.

CCE - Colon Capsule Endoscopy

  • Kamerakapsel-teknologi hedder på engelsk Colon Capsule Endoscopy eller CCE.
  • Kamerapillen sluges med en tår vand og tager 40.000-50.000 billeder på sin tur gennem tarmsystemet.
  • Ved en almindelig kikkertundersøgelse (koloskopi) føres en fingertyk slange ind gennem endetarmsåbningen.
  • Der foretages årligt over 18 millioner koloskopier i EU.
CICA - Center for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy

Læs mere

AICE

Projektet ledes og koordineres af CICA, Center for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy, som er forankret på Kirurgisk Afd. A ved Odense Universitetshospital i Svendborg og Klinisk Institut på Syddansk Universitet. CICA ledes af professor Gunnar Baatrup.

De øvrige partnere i projektet er Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet (DK), Highland Health Board (Skotland), University of Strathclyde (Skotland), University of Edinburgh (Skotland), Lunds Universitet (Sverige), Umeå Universitet (Sverige), Norges Arktiske Universitet (Norge), National and Kapodistrian University of Athens (Grækenland), Universidad Autonoma de Barcelona (Spanien), Sundhed.dk (DK) og Stratos-AI (DK).

Alle 12 partnere har nøgleopgaver ind i projektets arbejdspakker og opgaver, og repræsenterer et stærkt tvær-europæisk og multidisciplinært konsortium.

Bedre kvalitet og patientsikkerhed

AICE-projektet har til formål at validere kvaliteten af de eksisterende algoritmer på data fra andre lande, der også anvender kamerakapsel-teknologien. Derudover er formålet at udvikle nye algoritmer samt et klinisk IT-system med fokus på patientens oplevelser og sikkerhed.

Arbejdet i AICE skal undersøge, om det vil være fordelagtigt at implementere CCE-teknologien med hensyn til både klinisk kvalitet, patientsikkerhed og økonomiske ressourcer. Projektet afsætter desuden omfattende ressourcer til at arbejde med etiske aspekter ved brugen af kunstig intelligens i diagnostik.

- Vi ønsker at udvikle en komplet og valideret AI-assisteret proces, der forbedrer CCE-diagnostik, så det bliver realistisk at implementere teknologien i klinisk praksis til gavn for patienter, sundhedsvæsen og samfund som helhed, fortæller professor Gunnar Baatrup.

Redaktionen afsluttet: 07.06.2022