Skip to main content
Research Week 2022

Åben Forskerdag og afslutning på Research Week 2022

En uge i forskningens tegn blev rundet af på flotteste vis med syv spændende præsentationer til Åben Forskerdags ph.d.-cup 2022

Klinisk Institut blev repræsenteret af Sofie Mørk, som med sit oplæg kiggede ”bag om gennemsnittet”. Ved at se på 776 individuelle sorgforløb har hun set nogle mønstre og nuancer i sorgforløbet, som ikke var blevet synlige, hvis man kun havde set på gennemsnittet.

Institut for Regional Sundhedsforskning blev repræsenteret af Søren Rattenborg fra Sygehus Lillebælt som med billedet af et hus illustrerede og forklarede os, hvordan man kan bruge patientfundamentet til at forstå og nuancere forskelle i behandlingsresultater mellem hospitalerne, men også ved udvikling i behandling.

Vinderen af Åben Forskerdags ph.d.-cup 2022 blev Julie Christiansen fra Institut for Psykologi. Stort tillykke til Julie

Katrine Duus, Søren Rattenborg, Julie Rønne Pedersen, Christina Mortensen, Igor Maciel Souza Silva, Julie Christiansen og Sofie Mørk

Åben Forskerdag

Åben forskerdag 2022 bød, ud over netværksdannelse på tværs af sygehusene i regionerne, også på et indlæg om blandt andet kunsten at sige nej. Professor Anton Pottegård kom med værktøjer, som kan bruges til at prioritere sin tid.

Er du blevet nysgerrig, så kan du læse mere om emnet på Anton Pottegårds LinkedIn-profil 

Sofie Mørk: "Livet efter Tabet – Hvad forskellige mål kan fortælle os om sorg efter at have mistet et barn i graviditeten"
Ph.d.-studerende Sofie Mørk

Sofie er uddannet jordemoder og er kandidat i Jordemodervidenskab fra SDU fra 2018. Siden da har hun beskæftiget sig med sorgforløb hos forældre der har mistet et barn under graviditeten, fødslen eller i barnets første leveuger først som forskningsassistent og siden i forbindelse med hendes ph.d.-forløb. Hendes forskning koncentrerer sig om mønstre i sorg og identifikation af tidlige indikatorer for komplicerede sorgforløb. Hovedvejleder: Dorte Hvidtjørn

Kontakt og forsker-CV

Redaktionen afsluttet: 04.11.2022