Skip to main content

Velkommen til ny ph.d.-stipendiat

Pr. 1. januar 2021 er Danny Johansen en del af Juridisk Institut

Den 1. januar 2021 tiltrådte Danny Johansen som ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut. Han er 36 år og blev færdig som cand.jur. på SDU i sommeren 2020, og på instituttet er han blevet tilknyttet forskningsgruppen for international ret. Dannys primære fokus og interesse ligger inden for offentlig ret og folkeret. 

Vores nye kollega medbringer 11 års erfaring fra forsvaret, hvor han blev overkonstabel af 1. grad. Han var med på en udsendelse til Kosovo og to til Afghanistan og har desuden fået stor erfaring som instruktør og underviser. 

Dannys ph.d.-projekt vedrører de folkeretlige problemer ved privatisering af det ydre rum. Der er tale om en viderebygning af hans speciale ”Juraen, Universet og Alt det der”, hvor de internationale rammer for privates indtrængen i det ydre rum blev undersøgt. Projektet vil belyse de folkeretlige problemstillinger, der er ved den stigende privatisering af det ydre rum. Til dette vil Danny primært bruge en retsdogmatisk metode, hvor han vil undersøge, sammenligne og diskutere statspraksis, soft law, juridiske artikler og lignende for at finde den bedst mulige løsning på det ydre rums udfordringer. Han vil desuden inddrage aktører i erhvervslivet, der beskæftiger sig med det ydre rum. 

Vi byder Danny velkommen til Juridisk Institut!

Danny Johansen

 
Redaktionen afsluttet: 04.01.2021