Skip to main content
Ansættelser

Velkommen til vores to nye kolleger

Der er netop startet to nye ph.d.-studerende hos os

Pr. 1. januar har vi fået to nye kolleger, Sophie Bro Mikkelsen og Stine Skjalm Pedersen,  der begge er blevet ansat som ph.d.-studerende.  

Sophie Bro Mikkelsen blev færdig som cand.jur. fra SDU i sommeren 2023. Hun kommer fra en stilling som fuldmægtig i Fødevarestyrelsen, og hun har gennem sin studietid været ansat som instruktor på Juridisk Institut og som studentermedhjælper ved hhv. Retten i Sønderborg og Energistyrelsen. Desuden har hun været i praktik ved Danmarks faste mission ved FN i Genève, hvor hun beskæftigede sig med international handelspolitik.

Sophies ph.d.-projekt handler om internationale aftalers direkte anvendelse i EU-retten og har fokus på, hvordan EU-domstolen behandler denne problematik. Afhandlingen er en del af et forskningsprojekt, som skal afdække brugen af såkaldt judiciel minimalisme i EU-domstolens praksis. 

Sophie er tilknyttet forskningsgruppen International ret, og professor Graham Butler er hovedvejleder på hendes ph.d.-projekt.

Stine Skjalm Pedersen blev færdiguddannet som cand.jur. på Aarhus Universitet i januar 2023. Hun kommer fra en stilling som juridisk fuldmægtig ved Erstatningsnævnet under Civilstyrelsen, hvor hun primært har beskæftiget sig med offererstatningsloven, i situationer hvor personer er blevet udsat for en straffelovsovertrædelse og søger erstatning herfor. Hun har tidligere været ansat som juridisk studentermedhjælper ved Bygningsstyrelsen, Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi samt Erstatningsnævnet. 

Stines ph.d.-projekt omhandler ’the doctrine of judicial minimalism within the European Union legal order’. Den Europæiske Domstol fremstilles ofte som en aktivistisk institution med en proeuropæisk integrationstilgang i sin juridiske beslutningstilgang. Dette projekt vil kigge på Domstolens fortolkningsstil i et andet lys og analysere, hvad Domstolen implicit har besluttet, samt hvorfor og hvordan Domstolen engagerer sig i ’judicial minimalism’.

Stine er ligesom Sophie tilknyttet forskningsgruppen International ret og har også professor Graham Butler som hovedvejleder på sit ph.d.-projekt.

 

Sophie Bro Mikkelsen

 Stine Skjalm Pedersen

Redaktionen afsluttet: 17.01.2024