Skip to main content
Ansættelser

Velkommen til vores nye ph.d.-studerende

Lonnie Petersen er vores nye kollega

Den 1. februar 2024 tiltrådte Lonnie Petersen som ph.d.-stipendiat på Juridisk Institut. Hun er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2015 og  kommer fra en stilling som advokat ved advokatfirmaet Andersen Partners, hvor hun har beskæftiget sig med insolvensret.

Lonnies ph.d.-projekt omhandler samspillet imellem kunstig intelligens og jura, og omdrejningspunktet er den offentlige forvaltnings anvendelse af automatiske afgørelser (dvs. afgørelser truffet uden menneskelig indblanding). 

Lonnie er tilknyttet forskningsgruppen Offentlig Ret, og lektor Jøren Ullits er hovedvejleder på hendes projekt. 

Hjerteligt velkommen, Lonnie!

 

Lonnie Pedersen

Redaktionen afsluttet: 05.02.2024