Skip to main content
Ansættelser

Velkommen til Yen-Tung Lin // Welcome to Yen-Tung Lin

Der er startet en ny lektor på instituttet // There is a new associate professor at the department

(In English below)

Taiwanske Yen-Tung Lin er ph.d.-studerende fra det såkaldte Jurisprudence and Social Policy Program på University of California, Berkeley. Han har en kandidatuddannelse i sociologi fra National Taiwan University og arbejdede som menneskerettighedsaktivist, før han begyndte på sin ph.d. Yen-Tung er særligt interesseret i, hvordan retlige normer, f.eks. inden for menneskerettigheder, fortolkes af forskellige interessenter og får forskellige følger, der ikke var tilsigtet af lovgiverne.

I sin nuværende forskning undersøger Yen-Tung, hvordan menneskerettighedslovgivning udtrykkes inden for de strafferetlige sanktioner. I sin ph.d.-afhandling sammenligner han, hvordan interessenter i hhv. Taiwan, Danmark og Californien håndterer menneskeretlige normer for brug af isolation under fængslingen.

Yen-Tung er på et femmåneders forskningsophold på hhv. DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) og Juridisk Institut, hvor han under sparring med professor mso Linda Kjær Minke undersøger ovenstående forhold i Danmark.

Velkommen til Juridisk Institut, Yen-Tung!


Yen-Tung Lin

----------------------------------

Yen-Tung Lin is a Taiwanese Ph.D. student from the Jurisprudence and Social Policy Program at the University of California, Berkeley. He holds a Master's degree in sociology from the National Taiwan University and has worked as a human rights activist before pursuing a doctoral degree. He is particularly interested in how ambiguous legal norms, such as human rights norms, get interpreted by different stakeholders and lead to varying effects that may or may not have been anticipated by the lawmakers.

Following this interpretive approach, Yen-Tung’s current research investigates how human rights law shapes state practices in the field of penology. In his dissertation, he compares how stakeholders in Taiwan, Denmark, and California react to human rights norms regulating solitary confinement in prisons. 

He is currently visiting our department where he is working with Professor WSR Linda Kjær Minke to tell the Danish part of the story.

Welcome to the Department of Law, Yen-Tung!

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022