Skip to main content
Ansættelser

Velkommen til vores nye kollega // Welcome to our new colleague

Der er startet en ny lektor på instituttet // There is a new associate professor at the department

(In English below)

Vincenzo Pietrogiovanni er fra Italien, og pr. 1. august er han ansat som lektor på Juridisk Institut, hvor han er tilknyttet forskningsgruppen International ret. Han har en ph.d. i arbejdsret, en MPhil i Management of Employment and Industrial Relations samt en juridisk kandidatgrad fra University of Bari i Syditalien.

Han har tidligere været ansat som hhv. postdoc på Aarhus Universitet og lektor på Lund Universitet, og han har også arbejdet som advokat med speciale i arbejdsret.

Vincenzos ph.d.-afhandling ligger i krydsfeltet mellem arbejdsret og hhv. retsfilosofi, almen retsteori og civilret, og den fokuserer på de positive sanktioner i arbejdsretten.

Hans primære undervisningsområder er arbejdsret i EU-regi og internationalt samt komparativ arbejdsret. Han underviser også i antidiskriminationslovgivning, kollektiv arbejdsret samt maritim arbejdsret.

Hans nyeste forskning vedrører over-/underordnelsesbegrebet, de kollektive arbejdsrettigheder, mindstelønninger og arbejdende fattige, arbejderbeskyttelse og ledelsesansvar samt krydsfeltet mellem arbejdsret, kunstig intelligens og klimaforandringer.

Velkommen til Juridisk Institut, Vincenzo!

Vincenzo Pietrogiovanni

----------------------------------

Vincenzo is from Italy, and he is an Associate Professor of Labour Law at the Department of Law within the International Law unit. He holds a PhD in Labour Law, a MPhil in Management of Employment and Industrial Relations, and a MSc in Law from University of Bari.

Prior to SDU, Vincenzo worked at Aarhus University as a Postdoctoral Fellow, and Lund University, as Associate Professor. He also worked as a barrister specialized in Labour Law. 

Vincenzo’s PhD thesis, at the intersection of labour law with legal philosophy, general theory of law and civil law, focused on positive sanctions in Labour Law.

Vincenzo’ main teaching areas are EU, international and comparative labour law. He also teaches Anti-Discrimination Law, Collective Labour Law and Maritime Labour Law. 

His more recent research areas concern the concept of subordination, the collective labour freedoms, minimum wages and in-work poverty, labour law protection and responsibilities of managers, and (in forms of current research proposals) the intersection of labour law with artificial intelligence and climate change.

Welcome to the Department of Law, Vincenzo!

Redaktionen afsluttet: 20.09.2022