Skip to main content
Ansættelser

Velkommen til vores to nye kolleger

Der er for nyligt startet en ny postdoc og en ny adjunkt på Juridisk Institut

Vi har for nyligt fået to nye kolleger.

Den 1. maj 2024 tiltrådte Signe Jensen som postdoc og er blevet tilknyttet forskningsgruppen Privatret.

Hun fik i februar tildelt ph.d.-graden fra SDU på baggrund af sin afhandling ”Lost in Translation: The ISM Code Revisited.” Hun kommer fra en stilling som lektor på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og er oprindeligt uddannet skibsfører med en master i miljø- og energiret. Hendes fokusområde er maritim regulering og samspillet med praksis. 

Signe er blevet ansat som del af SDU Maritime Research Platform, der omfatter projekter fordelt på fire af universitetets fem fakulteter og er finansieret af Orient’s Fond. Den arbejdspakke, som skal varetages fra Juridisk Institut, fokuserer på samregulering i det maritime felt, og dette bliver således Signes primære forskningsområde. Ligesom i hendes ph.d.-afhandling vil afsættet for forskningen være retssociologisk. Desuden er formålet med platformen at supportere tværdisciplinær forskning, og derfor vil Signe have stort fokus på at samarbejde med de øvrige fakulteter. 

Kumm Sabba Mirza er cand.jur. og ph.d. fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet med æresrelaterede forbrydelser i et strafferetligt perspektiv og er blevet deltidsansat på Juridisk Institut på projektet ”Symbolic Policies. Legal Realities”. Det skal hun arbejde på i de kommende tre år sammen med professor mso Frederik Waage. På instituttet er hun blevet tilknyttet forskningsgruppen Offentlig Ret.

Sabba er også direktør af medieproduktionshuset My Law Story, der bl.a. producerer dokumentarfilm og formidler viden digitalt. 


Velkommen til jer begge to! Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.

 

Signe 2 

Sabba

Redaktionen afsluttet: 28.05.2024