Skip to main content

Velkommen til 2 nye lektorer og 2 nye adjunkter

Fire nye ansigter på Juridisk Institut dette efterår

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi på Juridisk Institut har fået fire nye kolleger, henholdsvis to lektorer og to adjunkter.

Siden den 15. august 2019 har Morten Kjær og Christian Højer Schjøler været ansat som lektorer på instituttet. Både Morten og Christian kan betegnes som forskningsmæssige specialister og undervisningsmæssige generalister: Morten er forskningsmæssigt forankret i retshistorien, men favner undervisningsmæssigt også bl.a. kriminalretten og forfatningsretten. Christian er forskningsmæssigt forankret i arbejdsretten, men har en bred markeds-/erhvervsretlig undervisningsprofil.

Pr. 1. november 2019 er Aleksandra Tolea og Christian Frier blevet tilbudt ansættelse som adjunkter i privatret på Juridisk Institut, og de bliver tilknyttet det af instituttets fire forskningsgrupper, der beskæftiger sig med netop privatret. Aleksandra har skrevet ph.d.-afhandlingen "The Reservation Against the Freedom of Form Principle"og Christian forsvarede i foråret sin afhandling "Beskyttelse af danske skibe mod pirateri og væbnede overfald".

Aleksandras forskningsområde er bl.a. ansvar i forbindelse med skader forårsaget af kunstig intelligens, herunder hvem har ansvaret, hvordan opgør man overhovedet det, og hvilket ansvarsgrundlag er der tale om?

Christian beskæftiger sig med søretlige emner, og han vil især forske i standarder som retskildetype. 

 

Redaktionen afsluttet: 17.10.2019