Skip to main content
DA / EN
Lad ham komme hjem - at lære om og undervise i effekten af den Internationale Straffedomstol i det nordlige Uganda

Lad ham komme hjem - at lære om og undervise i effekten af den Internationale Straffedomstol i det nordlige Uganda

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, SDU har i perioden 13.-25. januar 2017 deltaget i et tværfagligt forsknings- og undervisningsprojekt i Uganda om den Internationale Straffedomstols rolle i Afrika.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) kan retsforfølge grove menneskeretskrænkelser begået i 126 lande, men har hovedsæde i Haag i Holland. Dette indebærer, at domstolens retssager som udgangspunkt føres langt væk fra ofrene og de berørte befolkningsgrupper. Ofrene er ikke i stand til at møde op i retten, og det kan være vanskeligt for dem at forstå ICC’s legalistiske retsprocesser, som foregår på et fremmed sprog og i et retssystem, der er meget forskelligt fra, hvad de kender. Dette skaber mange udfordringer, men for mange ofre er ICC den eneste udvej for at opnå retfærdighed for de forbrydelser, de har været udsat for. I deres eget land er domstolene måske ikke i stand til eller parate til at holde gerningsmændene ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne.

Lektor Martin Mennecke forsker inden for området og underviser i faget Transitional Justice and International Security, som er en del af SDU’s tværfaglige  Master of International Law and Security (MOISL). Mennecke mødte ofre for grusomme krigsforbrydelser begået af Lord Resistance Army (LRA) i det nordlige Uganda, og han fik mulighed for at få indblik i ofrenes syn på retssager ved ICC. Som led i et projekt sponseret af DANIDA (Building Stronger Universities) var Mennecke med til at organisere kurset Legal Pluralism and Transitional Justice Gulu Universitet i det nordlige Uganda. Det tværfaglige forløb samlede en række forskellige discipliner, herunder jura, antropologi og historie. Flere af deltagerne havde selv været udsat for krigens rædsler og kunne bidrage med deres personlige oplevelser til den akademiske diskussion.

 

Deltagere og undervisere uden for Institut for Fred og Strategiske Studier ved Gulu Universitet.

Netop i denne uge spillede ICC en vigtig rolle for folket fra det nordlige Uganda. Det er mere end ti år siden, at ICC udstedte arrestordrer på ledere af LRA – og en af disse, Dominic Ongwen, vil blive stillet for dommere i Haag. Det er en kompleks sag , da Ongwen står anklaget som ansvarlig for grusomme krigsforbrydelser begået mod lokalbefolkningen, herunder brug af børnesoldater – men gjorde det efter han selv var blevet bortført af LRA som barn.  Visse personer i det nordlige Uganda mener, at Ongwen skal drages til ansvar for de lidelser, han har pådraget deres familier – andre mener, at han ikke skal stilles for en international straffedomstol i udlandet, og at han i stedet skal tilbage til sin lokale landsby for at gennemgå de traditionelle ritualer, der lægger vægt på forsoning i lokalsamfundet.

 

ICC screenede Ongwen-sagen på en skole i Gulu – men kun på engelsk, et sprog, der ikke forstås af alle i lokalbefolkningen.

Ifølge Mennecke førte Ongwen sagen til livlige diskussioner blandt deltagerne på Gulu Universitet. Kurset lagde også vægt på, at retten til jord og løsning af stridigheder om retten til jord er et vigtigt punkt på agendaen i perioden efter konflikten i det nordlige Uganda. Mennecke fortsætter:

“denne form for interaktion giver en unik indsigt i, hvordan den Internationale Straffedomstol virker i de lande, hvor forbrydelserne blev begået. Jeg er både ydmyg og inspireret af at møde disse mennesker, der selv har overlevet krigens ubeskrivelige rædsler. Der findes ingen bøger eller domme, der kan erstatte denne stærke oplevelse.”

Besøget vil berige min forskning, udtaler Mennecke, og nævner to MOISL-studerende, han p.t. er vejleder for. Begge arbejder med ofrenes rolle i ICC’s retssager, og Mennecke ser nye muligheder for deres research baseret på de kontakter, han netop har fået. Samarbejdet med Gulu Universitet forventes at fortsætte i de kommende fire år.

Redaktionen afsluttet: 20.01.2017