Skip to main content
Ansættelser

To nye professorer på Juridisk Institut

Fra starten af det nye år får vi to nye professorkollegaer på Juridisk Institut. Der er tale om Troels Michael Lilja fra Copenhagen Business School og Per Andersen fra Aarhus Universitet, og de skal stå i spidsen for etableringen af vores jurauddannelse på SDU Esbjerg

Fra hhv. den 1. januar og den 1. februar får vi glæden af to nye professorkollegaer. 

Den ene er Troels Michael Lilja, der starter hos os lige efter årsskiftet. Han var også ansat på instituttet i 2006-2012 og har siden da været tilknyttet som ekstern lektor ad flere omgange. Han kommer fra CBS LAW/Copenhagen Business School, hvor han siden 2012 har været lektor. 

Troels blev færdig som HA(jur.) i 2002, cand.merc.aud. i 2004, ph.d. i 2009 (med en juridisk ph.d.-afhandling om filialer), BA.jur. i 2017 og cand.jur. i 2019. Han har taget alle sine akademiske grader på Syddansk Universitet, så det er en forsker med et udpræget SDU-DNA, der vender tilbage til Juridisk Institut, hvor en af hans kerneopgaver bliver at være med til at starte jurauddannelsen på SDU Esbjerg op sammen med Per Andersen. Troels har megen undervisningserfaring på tværs af de formueretlige fag, og han bliver det formueretlige anker i undervisningen og forskningen ved SDU i Esbjerg.

I sin forskning beskæftiger Troels sig især med selskabsret, herunder kapitalselskaber, personselskaber og EU-selskabsret. Han er dog også medforfatter til bøger inden for juridisk metode og skatteret. I øjeblikket er hans fokus rettet mod majoritetsmisbrug i små og mellemstore selskaber og på de selskabsretlige aspekter af det nye rekonstruktions- og insolvensdirektiv.

Siden 2014 har Troels været formand for JurForsks bestyrelse, og han har endvidere været ph.d.-skoleleder på CBS (2016-2019). Han har på flere niveauer erfaring med håndtering og udvikling af uddannelser, som Juridisk Institut kommer til at få stor gavn af ifm. opstarten af jurauddannelsen i Esbjerg.

Troels var selv studerende på den allerførste årgang på HA(jur.)-uddannelsen på SDU, hvor miljøet var lille, og kontakten mellem de studerende og forskerne på instituttet var endnu større, end den er i dag. Han glæder sig til at bruge erfaringen som studerende fra dengang til at være med til at give de jurastuderende i Esbjerg en fantastisk start på deres videregående uddannelse med fokus på opbygning af et stærkt og trygt læringsmiljø samt et socialt miljø med højt engagement og initiativ.

Den 1. februar tiltræder Per Andersen som professor, og han kommer fra en stilling som professor mso ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Han kender imidlertid vores institut og SDU ganske godt, da han som ekstern lektor i perioden 2007-2015 underviste i retshistorie på både den juridiske fuldtidsuddannelse og deltidsuddannelse i Odense. Derudover læste han i 1994-2001 mag.art. i historie på SDU i Odense. 

I perioden 2002-2005 gennemførte han et juridisk ph.d.-forløb om middelalderens procesret på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor han efterfølgende blev ansat som hhv. postdoc, adjunkt og lektor. Det var også fra AU, at han i 2010 blev cand.jur., i 2013 blev han ansat som professor mso, og i 2013-2016 fungerede han som studieleder for jurauddannelsen på AU. Endelig var han i perioden 2016-2021 prodekan for uddannelse på Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences). I foråret 2021, hvor han afsluttede en master i offentlig ledelse fra SDU/Aarhus BSS, vendte han tilbage til sit professorat på Juridisk Institut, AU og har her siden undervist i retshistorie og udviklet et kandidatfag centreret om praktisk juridisk arbejde i det digitaliserede samfund. 

Per har undervisningserfaring med de fleste almene fag og praktisk erfaring med og en særlig forkærlighed for offentligretlige problemstillinger og digitalisering, og dette bliver derfor også omdrejningspunktet for hans virke, når han sammen med Troels Michael Lilja skal være med til at etablere jurauddannelsen i Esbjerg. Her kan Per trække på sine erfaringer fra sin tid som hhv. studieleder og prodekan – især sidstnævnte ift. det at skulle etablere og køre en uddannelse på en anden campus end hovedcampus og ift. samarbejdet med det omgivende samfund.

Forskningsmæssigt interesserer Per sig for alle sider af retshistorien og kobler ofte retssociologiske og retsfilosofiske metoder og vinkler på sin forskning og formidling. Han har særlig ekspertise inden for middelalderen og procesret, men bevæger sig i stigende grad ”op i tid” med projekter om bl.a. romerrettens indflydelse på dansk retstænkning og formueretlige udvikling i 1800-tallet. Afledt af sin interesse for den digitale dagsorden og udvikling er han netop gået i gang med et projekt om teknologiske revolutioners indflydelse på juraens indhold, metode og uddannelsestænkning.

Det er den unikke mulighed for at være med til at udvikle et stærkt fagligt, men samtidig socialt trygt, læringsmiljø med en tæt kontakt mellem studerende og undervisere fra bunden, der særligt har fanget Pers interesse ift. den nye jurauddannelse i Esbjerg. Dertil kommer den stærke interesse i og for uddannelsen i det omgivende samfund, der giver fantastisk gode muligheder for at koble det teoretiske og akademiske med det praktiske, og som derfor kan være med til at give uddannelsen sin helt egen identitet ift. de eksisterende jurauddannelser i landet.

Vi byder Troels og Per hjerteligt velkommen til vores institut, og vi glæder os til at arbejde sammen med jer!

Troels Michael Lilja

 

Per Andersen

Redaktionen afsluttet: 15.12.2022