Skip to main content
DA / EN

Stor forskningsbevilling til PolSEA

Forskningsgruppe modtager en forskningsbevilling fra Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv på godt 4,5 mio kr. til DFF2-forskningsprojekt “Policing at Sea (PolSEA)”.

Lektor Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut har sammen med sin forskningsgruppe modtaget en forskningsbevilling fra Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv på godt 4,5 mio kr. til DFF2-forskningsprojekt “Policing at Sea (PolSEA)”. Forskningsmidlerne tildeles til særligt lovende projekter og har til formål at sikre gode rammer, som muliggør frembringelsen af fremragende forskningsresultater på et højt internationalt niveau. I forskningsgruppen indgår professor Kim Østergaard, lektor Kristina Siig, lektor Ulrike Barten og ph.d.-studerende Christian Frier fra Juridisk Institut, samt forskere fra andre samfundsvidenskabelige fag/institutioner. PolSEA er et projekt under Juridisk Instituts nye forskningsspydspids Retshåndhævelse i Arktis og til Søs (RAS).   

Om projektet ”Policing at Sea (PolSEA)”

Hvem udøver politifunktioner til søs? Det er det centrale spørgsmål, som udgør kernen i PolSEA, som behandler spørgsmålet om havrettens “comprehensiveness” i forbindelse med politimæssige opgaver til søs: Tilbyder havretten en lovgivningsmæssig ramme for politimæssige opgaver, som på tilstrækkelig vis kan møde de udfordringer, som opstå i en dynamisk verden?

Projektet tager udgangspunkt i den antagelse, at havretten udgør en ramme for politimæssige opgaver, som kan betragtes som ”comprehensive”, dvs. omfattende og dækkende. Under projektet bliver denne antagelse “testet” på tre niveauer, som står i tæt tilknytning til hinanden: På det teoretiske niveau behandles spørgsmålet om forståelsen af havretten som ”comprehensive” eller ej og en forståelsesmodel for havretten i forbindelse med politifunktioner til søs bliver præsenteret. På det andet niveau behandles spørgsmålet om ikke-statslige aktørers rolle i forbindelse med politimæssige opgaver. På det tredje niveau belyses konkrete politimæssige opgaver, for eksempel i det arktiske område, i forbindelse med flygtningekrisen i Middelhavet og i forbindelse med pirateribekæmpelse. Projektet vil dermed kunne besvare spørgsmålet, om havretten i sin nuværende form tilbyder en tilstrækkelig retlig ramme for forskellige politimæssige opgaver til søs eller om der er behov for yderlige regulering.
Redaktionen afsluttet: 04.07.2016