Skip to main content

Steffen Hindelang afgiver erklæring i forbindelse med oprettelsen af en multilateral investeringsdomstol

 Professor mso Steffen Hindelang afgav på opfordring af det tyske parlaments økonomi- og energiudvalg d. 6. juni en erklæring om den planlagte oprettelse af en multilateral investeringsdomstol og dens bidrag til at styrke legitimiteten og integriteten af internationale tvistbilæggelser af investorstater...

Læs hele erklæringen her

Redaktionen afsluttet: 07.06.2018