Skip to main content

Retshjælpsprojektet kortlægger borgernes veje til retshjælp

Resultaterne af Retshjælpsprojektet ligger nu klar

Startskuddet til Retshjælpsprojektet på Juridisk Institut, SDU lød i foråret, og nu er resultaterne tilgængelige i en rapport, der kan hentes her. Projektet undersøger borgernes veje til hjælp og juridisk bistand, herunder retshjælp, og det bidrager med ny viden til området ved, i et hidtil uset omfang, at inddrage borgernes perspektiv på deres adgang til hjælp og juridisk bistand.

Borgernes ressourcer er afgørende
”Retshjælpsprojektets resultater viser entydigt, at jo flere ressourcer, mentale såvel som sociale og fysiske, den enkelte borger har, jo større sandsynlighed er der for, at vedkommende vil opsøge og få adgang til hjælp og juridisk bistand”, forklarer Ole Hammerslev, der er professor i retssociologi ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og leder af forskningsprojektet.

”Eksisterende undersøgelser har især fokuseret på de regler, der regulerer borgernes adgang til retshjælp. Men skal vi for alvor forbedre borgernes adgang til hjælp og juridisk bistand, er det afgørende, at vi forstår, hvordan deres forskellige ressourcer påvirker deres veje til hjælp.”

Velfærdsstat og tillid
Ifølge forskellige rapporter er borgernes behov for retshjælp steget i løbet af de seneste år. Men flere af de borgere, der deltager i Retshjælpsprojektet, omtaler ikke retshjælpskontorer og advokatvagter som mulige indgange til hjælp. I stedet betragter de kommunen, deres læge og andre fagpersoner, som de har en høj grad af tillid til, som centrale for at få dækket deres behov for hjælp.

”Det er tydeligt, at velfærdsstatens udvikling og velfærdsstatslige forandringer medfører et øget behov hos borgerne for hjælp til at få løst deres problemer. Velfærdsstatens rolle kan derfor ikke understreges nok, når vi skal forstå borgernes veje til hjælp. Samtidig er deres veje til hjælp og retshjælp i høj grad påvirket af fagpersoner, som borgerne har tillid til, og fagpersonerne er typisk ikke jurister”, fortæller Ole Hammerslev.


Om projektet
Der er gennemført 70 interviews med borgere i Region Syddanmark, og gennem interviewene tegner der sig et tydeligt billede af de faktorer, der både positivt og negativt påvirker borgernes adgang til hjælp. Retshjælpsprojektets resultater udfoldes og analyseres yderligere i videnskabelig litteratur, der forventes tilgængelig i 2021.

Forskningsprojektet er finansieret af Syddansk Universitet og Østifterne. Syddansk Universitet arbejder ud fra FN’s Verdensmål, og forskningsprojektet relaterer sig direkte til Verdensmål 16, der handler om at fremme borgernes retssikkerhed.


Kontaktoplysninger
Leder af forskningsprojektet: Ole Hammerslev, e-mail: ohv@sam.sdu.dk, telefon: 24961432

Redaktionen afsluttet: 27.10.2020