Skip to main content

Førsteårsevaluering af Rasmus Horskjær Nielsens ph.d.-afhandling

Mandag d. 25. juni 2018 kl. 13.00 på Juridisk Institut. Den retlige ramme for evaluering af tilbud.

Ph.d.-projektet: Den retlige ramme for evaluering af tilbud


Mandag d. 25. juni danner Juridisk Institut rammerne for førsteårsevalueringen af Rasmus Horskjær Nielsens ph.d-projekt.

Evalueringen finder sted fra kl. 13-16 i Juridisk Instituts håndbibliotek og alle er velkomne.

Evaluatorerne er:

Ekstern evaluator: Professor Michael Steinicke, Aarhus Universitet

Intern evaluator: Sten Schaumburg-Müller, SDU

Hovedvejleder: Carina Risvig Hamer, SDU

Interim hovedvejleder: Bugge Thorbjørn Daniel, SDU

Redaktionen afsluttet: 21.06.2018