Skip to main content
DA / EN
Responsibility to Protect

Responsibility to Protect

Martin Mennecke, lektor ved Juridisk Institut, har fremlagt en udredning i Udenrigsministeriet om, hvordan Danmark bedre kan integrere FN-normen “responsibility to protect” i dansk udenrigspolitik.

Danmark vil gerne fremme forebyggelsen af massive krænkelser af menneskerettigheder. Det er bedre og billigere for alle, hvis forebyggelse virker. Det er noget, alle ved – men der er langt til at omsætte dette i praksis. Udenrigsministeriet har bedt Martin Mennecke om at undersøge, hvordan Danmark kan blive bedre til at implementere den relevante FN-norm i dansk bistand og dansk arbejde med menneskerettigheder. Efter en del forskningsrejser til danske ambassader, FN og EU, præsenterede Mennecke udkastet den 14. marts 2017 i Udenrigsministeriet.

Baggrunden er, at verdens regeringschefer i 2005 vedtog på et FN-topmøde, at alle stater har et ansvar for at beskytte deres befolkning mod folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og etnisk udrensning. Normen fik navnet “responsibility to protect” (R2P). Den har ikke kunnet forhindre de massive overgreb, der sker i Syrien, Sydsudan eller Nordkorea – men den er med til engagere det internationale samfund i andre voldsomme menneskeretskriser som i Burundi og Guinea, som ellers måske var blevet overset.

Danmark har i flere år været et af de ledende lande, når det drejer sig om at fremme R2P. I 2014 bad Udenrigsministeriet lektor Martin Mennecke, SDU om at give et bud på, hvordan R2P i praksis bedre kan integreres i dansk udenrigspolitik. Mennecke har i den forbindelse afholdt møder med en række andre R2P eksperter, herunder embedsmænd i den amerikanske regering, FN's særlige rådgiver på R2P og EU's Udenrigstjeneste. Efter talrige diskussioner med diplomater fra Udenrigsministeriet, danske ambassader i fx Ghana, Uganda og ved FN har Mennecke udarbejdet anbefalinger for, hvordan den danske indsats kan styrkes.

Udkastet vil blive diskuteret på en række interne møder, inden rapporten senere på foråret præsenteres på et offentligt møde i København. Mennecke synes, at samarbejdet med Udenrigsministeriet har været meget givende:

Det har været fantastisk spændende at opleve indefra, hvordan Udenrigsministeriet arbejder med R2P. Jeg har lært meget om forskellen mellem en FN-norm og den politiske virkelighed ud i feltet. Dette nuancerer min forskning på området, og hjælper mig til bedre at kunne formidle R2P's betydning til mine studerende. Desuden har jeg fået en del nye kontakter, som beriger min forskning, og som mine studerende kan bruge i forbindelse med deres praktikophold. Samtidigt er det opløftende at se, hvordan vores forskning kan bruges i virkeligheden – SDU er på den måde med til at implementere R2P.”

R2P-rapporten vil efterfølgende blive omarbejdet til en peer review publikation.

Redaktionen afsluttet: 20.03.2017