Skip to main content

Professor Ole Hammerslev genudpeget som medlem af Det Frie Forskningsråd

Professor Ole Hammerslev er af uddannelses- og forskningsministeren blevet genudpeget som medlem af Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. Ole Hammerslev har været medlem af Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv siden 1. januar 2013 og har været formand for rådet siden 1. januar 2015.

Det Frie Forskningsråd skaber via konkurrenceudsatte midler rum til at forfølge originale forskningsidéer med et endnu ukendt potentiale for at forbedre vores liv og levevis. Det Frie Forskningsråd stod i 2015 bag finansieringen af i alt 542 originale idéer, og samlet set blev der investeret 1,2 milliarder kroner i ny, banebrydende forskning til gavn for Danmark. Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv uddeler forskningsbevillinger til forskere på alle niveauer, der arbejder inden for alle samfundsvidenskabelige områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til samfundsvidenskabelige spørgsmål. Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.
Læs mere om Det Frie Forskningsråd her: 
https://dff.dk/om-os/

 

Redaktionen afsluttet: 31.10.2016