Skip to main content
Ph.d.-forsvar om reformation og sædelighedsforbrydelser

Ph.d.-forsvar om reformation og sædelighedsforbrydelser

Den 13. december 2016 kl. 13.15 forsvarer Morten Kjær offentligt sin ph.d.-afhandling i lokale O 100 med titlen: Guds og øvrigheds straf. Centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge 1536-1648.

Resume af afhandlingen

Morten Kjær har undersøgt, hvordan de frivillige seksuelle forhold – sædelighedsforbrydelserne – blev kriminaliseret i Danmark-Norge 1536-1648.

Hvordan regulerede og straffede centralmagten sædelighedsforbrydelserne i Danmark-Norge 1536-1648?

Afhandlingen handler om kriminaliseringen af sædelighedsforbrydelserne efter Reformationen i Danmark-Norge og analyserer den daværende lovgivning samt praksis fra den øverste domstol (Rettertinget) og fra centraladministrationen (Kancelliet).

På denne baggrund diskuterer afhandlingen tre problemstillinger: Forholdet mellem lovgivning og praksis, om Reformationen medførte nogen ændringer for sædelighedsforbrydelserne og endelig betydningen af reglerne i Mosebøgerne og frygten for Guds straf.

Bedømmelsesudvalg:

Professor Ole Hammerslev, Syddansk Universitet (formand)
Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Bergen Universitet
Professor, prodekan Per Andersen, Aarhus Universitet

Reception:

Efter forsvaret vil Juridisk Institut være vært for en reception i instituttets håndbibliotek.

Alle er velkomne.

Redaktionen afsluttet: 12.12.2016