Skip to main content
DA / EN

Ny professor mso ved Juridisk Institut

Jakob Juul-Sandberg er udnævnt til professor mso ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet pr. 1. februar 2015.

Jakob Juul-Sandberg har primært forsket indenfor lejeretten i de snart 10 år, han har været ansat på Syddansk Universitet. Han har publiceret flere bøger og en længere række af artikler om lejeretlige emner, ligesom han underviser i lejeret og andre formueretlige fag på jura-uddannelsen. Han er en af landets førende forskere indenfor sit faglige område, og det er blandt andet formålet med professoratet at fastholde denne position samtidig med, at Jakob Juul-Sandberg også vil orientere sig mod andre tilgrænsende retsområder for at styrke sin og Juridisk Instituts faglige profil på det formueretlige område yderligere.

Redaktionen afsluttet: 05.02.2015