Skip to main content
DA / EN

Ny lektor i udbudsret

Carina Risvig Hamer er udnævnt til lektor i EU-ret med særlig henblik på udbudsret ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet maj 2015

Carina har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en årrække, og har en ph.d. grad fra Copenhagen Business School fra 2012 i udbudsret. Siden april 2013 har hun været ansat på Instituttet som adjunkt. Hendes forskningsområde er særligt udbudsret, men omfatter også de tilknyttede problemstillinger, der grænser op til udbudsretten så som forvaltningsret og EU-ret. Carina varetager fagansvaret for fagene Udbudsret og Regulating Competition in the EU.

Redaktionen afsluttet: 22.05.2015