Skip to main content

Ny bog om GDPR

Savner du mere viden om GDPR?

Persondata er blevet et aktuelt emne på godt og ondt. 14 jurister tilknyttet SDU, teoretikere såvel som praktikere, har lagt hovederne i blød og skrevet en bog, der også kan læses af ikkejurister. Den henvender sig til alle med interesse for eller berøring med personoplysninger.

Antologien starter med at give en generel indføring i dansk persondataret, som den ser ud efter implementeringen af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Derefter kan du læse om diverse retsområder og sektorer, bl.a. behandlingsprincipper og -betingelser, ytrings- og informationsfrihed, personbilleder, de registreredes rettigheder, forskning, statistik, journalistik, geodata, markedsføring, forsyningsdata, sundhed og HR.

Bogen kan bestilles bogen på forlagets side.

Redaktionen afsluttet: 22.01.2020