Skip to main content

Ny bog om dansk retshistorie

En moderne fremstilling af dansk retshistorie fra middelalderen frem til Grundloven 1953 er nu på gaden

Lektor ved Juridisk Institut Morten Kjær har sammen med Helle Vogt (professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet) netop udgivet bogen ”En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov” på forlaget Ex Tuto.

Bogen er en moderne fremstilling af dansk retshistorie fra middelalderen frem til Grundloven 1953. Den indeholder en introduktion til retshistorisk metode samt en introduktion til det danske retssystems historie og dens forhold til den europæiske retshistorie.

Bogen er relevant for jurastuderende, jurister og alle, der interesserer sig for retten og dens historie. Den vil blive brugt som lærebog i retshistorie på både SDU og Københavns Universitet.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 03.01.2020