Skip to main content

Guds og øvrigheds straf - læs historielærerforeningens flotte anmeldelse af Morten Kjærs Ph.d.-afhandling

Et uvurderligt værktøj der kan hjælpe historikeren ind i en ellers svært tilgængelig verden...

Retten er sat: lovgivning og praksis for sædelighedsforbrydelser i Reformationens første århundrede 

 Adjunkt Morten Kjær har modtaget denne flotte anmeldelse af sin Ph.-d.-afhandling "Guds og øvrigheds straf" fra Historielærerforeningens fagblad.

De skriver blandt andet: 

"Fremstillingen er velskrevet og på ingen måde tung. Det er et godt værktøj at have ved hånden i det hele taget, hvis man beskæftiger sig med Reformationstiden, idet den undersøger et område mellem kirkeligåndeligt og verdsligt… Dermed bliver den et nødvendigt korrektiv til de datidige love; thi én ting er de konkrete love, en anden hvorledes de gjordes gældende i praksis - og dette sidste får vi et grundigt indblik i for den nævnte periode.

Samlet set får vi således et uvurderligt værktøj […] der kan hjælpe historikeren ind i en ellers svært tilgængelig verden. Bogens sprog og systematiske opbygning befordrer i højeste grad denne anvendelighed. Bogen kan i højeste grad anbefales enhver, der på nogen måde arbejder med Reformationens kulturhistorie i bred forstand!"

 

 

Læs hele anmeldelsen her!

Redaktionen afsluttet: 28.06.2018