Skip to main content

Førsteårsevaluering af Lone Hansens ph.d.-afhandling

Forventningserstatning og formueskade ved rådgiveransvar. Fredag d. 14. september på Juridisk Institut

Fredag d. 14. september danner Juridisk Institut rammerne for førsteårsevalueringen af Lone Hansens ph.d.-projekt. 

Ph.d.-projektet omhandler "Forventningserstatning og formueskade ved rådgiveransvar".

Evalueringen finder sted kl 10.00-12.00 i Juridisk Instituts håndbibliotek.

Deltagere i evalueringen:

Ekstern evaluator:  Professor Kaare Lilleholt, Oslo Universitet

Intern evaluator: Professor mso Kristina Siig, Syddansk Universitet

Medvejleder: Lektor Helle Isager, Aarhus Universitet

Hovedvejleder: Hans Viggo Godsk Pedersen, Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 13.09.2018