Skip to main content
Arrangementer

Invitation til ph.d.-forsvar

Den 25. oktober 2021 kan du overvære Lisa Hjerrilds forsvar

Lisa Hjerrild fra Juridisk Institut forsvarer sin ph.d.-afhandling 

"Retlige rammer for anvendelse af fjernaflæste elmålere i lyset af retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger"

mandag den 25. oktober kl. 13.00-16.00. Forsvaret finder sted i Skybar (øverste etage i Campus Kollegiet), Campusvej 1, 5230 Odense M.

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af lektor Bugge Thorbjørn Daniel (forperson), SDU, professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet, og tidligere professor nu Højesteretsdommer ved Islands Højesteret Björg Thorarensen.

Juridisk Institut er efterfølgende vært ved en reception, der afholdes på instituttet kl. 16.00-17.00. Alle er velkomne til denne, men af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig hos Jane Kvist Poulsen på jakp@sam.sdu.dk senest den 18. oktober.

 

Lisa Hjerrild

Redaktionen afsluttet: 08.10.2021