Skip to main content

Linda Kjær Minke vinder det Samfundsvidenskabelige Fakultets Specialpris for samspil med omgivelser

Stort tillykke til lektor Linda Kjær Minke, der har modtaget det Samfundsvidenskabelige Fakultets Uddannelseskomités Specialpris for samspil med omgivelser 2018

Uddannelseskomiteens 3 specialpriser tildeles undervisere der i særlig grad formår at adressere et eller flere af de prioriterede områder i fakultetets pædagogiske strategi. Linda modtog prisen for Samspil med omgivelser, hvor studerende indgår i professionelt samspil med det omgivende samfund. Herigennem skabes der værdi for det omgivende samfund og det udvikler de studerendes engagement i konkrete problemstillinger i samfundet. Ved deltagelse i Lindas valgfag ”Kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier”, lærer og læser de studerende sammen med de indsatte i Søbysøgård fængsel.

Du kan høre mere om faget her

Redaktionen afsluttet: 30.08.2018