Skip to main content
DA / EN

Lektor deltager i stort piraterimøde på Seychellerne

Lektor Birgit Feldtmann deltager i det 19. plenarmøde af Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). CGPCS er blevet dannet i 2009 på baggrund af FN sikkerhedsrådsresolution 1851 og er et internationalt samarbejdsforum mellem stater og andre interessenter, som deltager i bekæmpelse af pirateri ved Afrikas Horn (se: http://www.lessonsfrompiracy.net/) .

Birgit Feldtmann har siden 2013 været tilknyttet CGPCS, blandt andet som juridisk ekspert i den daværende Working Group 2 on legal issues og i forbindelse med CGPCS' lessons learned project. Hun deltager igen i år som medlem af den danske delegation. Under mødet er adskillige spørgsmål i forbindelse med pirateribekæmpelse på programmet og besøg hos relevante institutioner, herunder en domstol, som behandler straffesager mod formodede pirater. Et overblik over CGPCS mødet og dets overordnede emner kan findes her: http://www.lessonsfrompiracy.net/2016/04/15/forthcoming-plenary-preliminary-agenda-announced/.

Birgit Feldtmann er på baggrund af hendes tilknytning som juridisk ekspert en af de få forskere, som har adgang til CGPCS' møder. Hun har i flere år arbejdet med retlige problemstillinger i forbindelse med pirateribekæmpelse og mere generelt retshåndhævelse til søs, og hendes forskning indgår i Juridisk Instituts nye forskningsspydspids ”Retshåndhævelse i Arktis og til Søs (RAS)”. Hendes engagement i disse spørgsmål har dog ikke kun et forskningsmæssigt sigte: hendes arbejde indgår også direkte i undervisningen i den juridiske uddannelse på SDU, for eksempel i valgfagene ”Aktuelle Udviklinger og Udfordringer i Folkeretten” og ”International Perspectives on Criminal Justice”, som blev undervist i foråret.

Redaktionen afsluttet: 06.06.2016