Skip to main content

Invitation fra Kriminalistforeningen Fyn - Juridisk Institut, SDU - Djøf

Fra integrationspolitik til hjemsendelsespolitik

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17-19
i lokale O 100 på Syddansk universitet, Campusvej 55, 5230 Odense fortælles der om konsekvenserne 
ved overgangen fra


Fra integrationspolitik til hjemsendelsespolitik

Lektor Peter Starup, Syddansk universitet vil med udgangspunkt i de seneste års politiske og 
retsvidenskabelige debat belyse fronterne i dansk udlændingeret, når det kommer til at skille sig 
af med flest muligt af de ”principielt uønskede” udlændinge. Senest i form af det såkaldte 
paradigmeskifte, der bl.a. tager sigte på at intensivere inddragelse af flygtningens 
opholdstilladelse og nedsætte de laveste sociale forsorgsydelser (nu omdøbt til selvforsøgelses- og 
hjemrejseydelse).
Fhv. fængselsinspektør Bodil Philip rejser spørgsmålet om forholdene på udrejsecentret 
Kærshovedgård er i strid med menneskerettighedskonventionens art. 3 og 5 om forbud mod 
nedværdigende behandling og retten til frihed.

Mødets program er:
17.00 - 17.45                         Fronter i dansk udlændingeret v/lektor Peter Starup
17.45 - 18.00                         Servering af en gratis sandwich
18.00 – 18.30                        Udrejsecentret Kærshovedgård v/fhv fængselsinspektør Bodil 
Philip
18.30 – 19.00                        Spørgsmål og diskussion
19.00 – 20.00                        Mulighed for en eftersnak Ordstyrer: Lektor Linda Kjær Minke
Mødet holdes på universitetet, Campusvej 55, 5230 Odense i lokale O 100. Alle er velkomne og 
arrangementet er gratis.

Tilmelding sker til Bodil Philip, e-mail: bodil.philip@gmail.com så vidt muligt inden 1. april
2019

Med venlig hilsen Bodil Philip

 
Redaktionen afsluttet: 25.03.2019