Skip to main content

Kommunikationsmedarbejder ved Juridisk Institut

Ledig stilling på instituttet som sproglig skarp kommunikationsmedarbejder med flair for SoMe, web og events

Juridisk Institut søger en AC-fuldmægtig med stærke kompetencer inden for sprog og kommunikation. Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale. Arbejdsstedet er Odense.

Den nye medarbejder skal i tæt samarbejde med instituttets forskere og øvrige sekretariatsmedarbejdere varetage en række opgaver inden for ekstern og intern kommunikation samt planlægning og afvikling af arrangementer.

Opgaverne omfatter:
• Varetagelse og udvikling af instituttets eksterne kommunikation (hjemmeside og sociale medier) på dansk og engelsk
• Løbende opdatering af instituttets intranet
• Udarbejdelse af mødeagendaer, referater, diverse notater m.m.
• Udarbejdelse af oversættelser – dansk/engelsk
• Korrekturlæsning af skriftlige eksamensopgaver (på dansk og engelsk) samt generel korrektur på artikler og præsentationer
• Mødebookning/bestilling af forplejning
• Planlægning og afvikling af arrangementer/konferencer/seminarer
• Tovholder på den teknisk/administrative del af arbejdet med instituttets blog i samarbejde med bloggens faste forfattere.

Stillingen er forankret i sekretariatet på Juridisk Institut, hvor der er 6 administrative medarbejdere samt 3 studentermedhjælpere. Alle har egne opgaver og ansvarsområder, men hjælpes ad ved større opgaver/arrangementer. I sekretariatet lægges der vægt på udvikling af gode opgaveprocedurer, høj kvalitet i løsningen af opgaver samt kontinuerlig faglig udvikling.

Der er ved instituttet ansat ca. 50 medarbejdere og en række eksterne undervisere. Sekretariatet understøtter instituttets videnskabelige medarbejdere i forhold til deres arbejde med at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for såvel forskning, uddannelse som videnudveksling.

Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse Jura BA/cand.jur. samt kombinationsuddannelsen HA(jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udby¬des på SDU.

Det forventes at ansøgeren:
• Har stærke skriftlige kompetencer i dansk og engelsk svarende til C1 i dansk og C1/C2 i engelsk på CEFR-skalaen. Mere information om CEFR kan ses i følgende link: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
• Har blik for at spotte den gode historie og evne til at formidle forskningsresultater og nyheder til forskellige målgrupper
• Har erfaring med kommunikations- og korrekturopgaver
• Har kendskab til Sitecore (eller tilsvarende programmer) og Microsoft programmer
• Er god til at koordinere og skabe/bevare overblik
• Er proaktiv, opsøgende og selvstændig i sin opgaveløsning
• Er samarbejds- og helhedsorienteret
• Er fleksibel og villig til at tage en ekstra tørn i spidsbelastningsperioder
• Er serviceorienteret og bidrager til opretholdelsen af et godt arbejdsmiljø.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til:

Sekretariatsleder 
Bodil Kjær Andersen
Email boa@sam.sdu.dk 
Tlf. 6550 2832

Eller

kommunikationsmedarbejder
Charlotte Bille-Hasselstrøm
Email chbh@sam.sdu.dk
Tlf. 6550 9320

Samtaler forventes afholdt primo/medio juni. Ansøgere, der indkaldes til samtale, vil forud for samtalerne blive testet i engelsk og dansk sprog og grammatik.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". SØG STILLINGEN HER

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Redaktionen afsluttet: 22.05.2019