Skip to main content

Professor Jakob Juul-Sandberg udpeget som suppleant for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Professor MSO Jakob Juul-Sandberg er pr 1. november udpeget som suppleant for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere efter indstilling  fra Dansk Universiteter.

 

"Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager over godkendte ejendomsmæglere og/eller ejendomsformidlingsvirksomheder, der har handlet i strid med sine forpligtelser i henhold til Lov om formidling af fast ejendom m.v. og god ejendomsmæglerskik". Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 25.10.2018