Skip to main content
Arrangementer

Invitation til Christian Jespersens ph.d.-forsvar den 14. januar 2022

Christian Jespersen fra Juridisk Institut står over for at skulle forsvare sin ph.d.-afhandling, der bærer titlen ”Loss Compensation for Companies and Corporate Groups in the European Union”

Titlen på forelæsningen er

“Betydningen af EU-Domstolens misbrugsdoktrin i EUD-praksis vedrørende kompensation for underskud i koncerner og selskaber med faste driftssteder”

og forsvaret kommer til finde sted online via Zoom fredag den 14. januar 2022 kl. 13.00-16.00.

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor Søren Friis Hansen (CBS), professor Roger Persson Österman (Universitet i Stockholm) og lektor Peter Starup (formand), SDU.

Alle er velkomne! Bemærk! Deltagere bedes være logget ind senest kl. 13.00, hvor forsvaret starter.

Kontakt Jane Kvist Poulsen, Juridisk Institut, på jakp@sam.sdu.dk for at få adgang til forsvaret.

 
Redaktionen afsluttet: 06.01.2022