Skip to main content
Arrangementer

Invitation til ph.d.-forsvar

Den 5. februar 2024 kan du overvære Signe Jensens ph.d.-forsvar (enten fysisk eller via Teams)

Signe Jensen fra Juridisk Institut forsvarer sin ph.d.-afhandling 

Lost in Translation: Main findings and contributions

mandag den 5. februar 2024 kl. 10.00-13.00.

Forsvaret finder sted på uddannelsesinstitutionen SIMAC, i lokale Stillehavet, Nordre Havnevej 4, 5700 Svendborg, men kan også følges via Teams (se linket nedenfor).

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor Ole Hammerslev, Lunds universitet (forperson), professor Alla Pozdnakova, Universitetet i Oslo samt seniorforsker Kristine Vedal Størkersen, SINTEF Ocean.

SIMAC er efterfølgende vært ved en reception, der afholdes i forsvarslokalet kl. 13.00-14.30. Alle er velkomne til denne, og tilmelding kan ske til Thomas Gulløv Longhi på tgu@simac.dk.

Med dette link kan du følge forsvaret via Teams:
Klik her for at deltage i mødet 
Meeting ID: 321 736 295 28 
Adgangskode: VZ9qvo 


Om ph.d.-projektet

Som en reaktion på en voksende bekymring over faldende standarder i international skibsfart og voksende problemer med substandard skibe vedtog man i IMO den International kode for sikker skibsdrift (ISM-koden). Koden blev bindende for skibe i international fart fra 1998. 20 år senere er kodens virkning stadig genstand for debat, og sikkerhedsforskningen viser en tvetydighed i forhold til virkningerne. Dette studie genbesøger omstændighederne for tilblivelsen af koden for at bestemme den oprindelig intention med koden. Gennem et tretrins casestudie undersøges og bestemmes de forskydninger og den udhuling der sker af kodens essens. Først i Dansk lov og administration, derefter i to danske rederier, for til sidst at studere den effekt som koden har på besætningens adfærd ombord.        

Signe Jensen

Redaktionen afsluttet: 09.01.2024