Skip to main content
Arrangementer

Invitation til ph.d.-forsvar

Den 14. marts 2023 kan du overvære Lotte Helms' ph.d.-forsvar

Lotte Helms fra Juridisk Institut forsvarer sin ph.d.-afhandling 

In dubio pro reo. Beviskravet i danske straffesager.

tirsdag den 14. marts 2023 kl. 13.00-16.00. Forsvaret finder sted i Skybar (øverste etage i Campus Kollegiet), Campusvej 1, 5230 Odense M.

Lottes ph.d.-afhandling bliver bedømt af et udvalg bestående af lektor Morten Kjær, SDU, (formand), landsdommer/dr.jur. Jens Hartig Danielsen, Vestre Landsret, samt førsteamanuensis Katrine Rong Holter, Politihøjskolen i Oslo.

Juridisk Institut er efterfølgende vært ved en reception, der afholdes på instituttet kl. 16.00-17.30. Alle er velkomne til denne, men af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig hos Jane Kvist Poulsen på jakp@sam.sdu.dk senest den 12. marts 2023.

 

Lotte Helms

Redaktionen afsluttet: 03.03.2023