Skip to main content
Arrangementer

Invitation til ph.d.-forsvar

Den 13. januar 2023 kan du overvære Nanna Grønning-Madsens ph.d.-forsvar

Nanna Grønning-Madsen fra Juridisk Institut forsvarer sin ph.d.-afhandling 

“Terrorismeforsættets kendetegn – En retsdogmatisk analyse af straffelovens § 114”  

fredag den 13. januar 2023 kl. 13.00-16.00. Forsvaret finder sted i Skybar (øverste etage i Campus Kollegiet), Campusvej 1, 5230 Odense M.

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor mso Linda Kjær Minke (forperson), SDU, professor Trine Baumbach, Københavns Universitet og professor Erling Johannes Husabø, Universitetet i Bergen.

Juridisk Institut er efterfølgende vært ved en reception, der afholdes på instituttet kl. 16.00-17.30. Alle er velkomne til denne, men af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig hos Jane Kvist Poulsen på jakp@sam.sdu.dk senest den 5. januar 2023.

Nanna Grønning-Madsen

Redaktionen afsluttet: 21.12.2022